Vprašanja - Pravice potrošnikovNeupravičeno plačilo za spremembo namembnosti zemljišča

VPRAŠANJE:

Spoštovani !
 
 
Prosim če mi razložite alui sem plačal neupravičeno spremembnost zemljišča.
 
Dne 30.06.1995 sem vložil na UE Moste - Polje vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt, katero sem moral dopolniti in sicer dne 30.11.1995. Izdano mi je bilo Lokacijsko dovoljenje dne  05.11.1996 in odločba o odmeri odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča v višini 387.120,00 sit. Odšodnina je bila takoj plačana. Ker se je postopek in pritožb sosedov na lokacijsko vlekel zelo dolgo in ni bilo gradbenega dovoljenja, sem dne 06.08.1997 ponovno vložil za isti objekt za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo. Ker sem vsa soglasja imel mi je bilo nato 17.04.1998 izdano Enotno dovoljenje za gradnjo.
 
Menim, da bi mi morali plačano odškodnino vrniti, saj sem ponovno vložil za dovoljenje. Parcela je bila v zazidalnem načrtu pred letom 1972.
 
Prosim za pravno pojasnilo
 
Hvala !

(N.N.)


ODGOVOR:

Iz vašega vprašanja ni razvidno, da bi odškodnino za spremembo namembnosti plačali dvakrat, zato je tudi ne morete zahtevati nazaj. Če bi jo plačali dvakrat, potem bi bili vsekakor upravičeni, da dobite drugič plačano odškodnino povrnjeno, vendar je ta terjatev že zastarala. Poteklo je namreč več kot 5 let od datuma, ko bi bili vi upravičeni zahtevati preveč plačano odškodnino nazaj.

25.10.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog