Vprašanja - Pravice potrošnikovŠiritev ceste & razlastitev

VPRAŠANJE:

Zanima me kakšni zakoni obstajajo pri širitvi ceste in po kakšni ceni se izplačuje odvzem zemljišča!In če ti lahko brez tvojega dovoljenja(podpisa) odvzamejo zemljišče! Najlepša hvala za odgovor!

(J.Z.)


ODGOVOR:

Zakon o stavbnih zemljiščih določa, da se lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini lahko odvzame ali omeji v javno korist, vendar samo proti nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine. Razlastitev je dopustna zgolj v korist občine ali države, če javne koristi, določene z zakonom, ni mogoče doseči na drugačen način.

Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za namen, ki je določen z zakonom in če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje objektov javne infrastrukture ali objektov za potrebe obrambe, kadar tako gradnjo določa prostorski izvedbeni načrt. V vašem primeru gre za širitev ceste, katere investitor je občina, torej so pogoji za razlastitev izpolnjeni.

Razlastitveni upravičenec, v vašem primeru občina, mora najmanj 30 dni pred vložitvijo predloga za razlastitev, lastniku poslati pisno ponudbo za odkup nepremičnine ali za sporazumno omejitev lastninske ali druge stvarne pravice oziroma ga mora seznaniti s podatki o nepremičnini, ki jo ponuja v zamenjavo. Če sporazuma ni mogoče doseči, o razlastitvi odloča sodišče v nepravdnem postopku.

Za odvzeto nepremičnino mora torej razlastitveni upravičenec lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina za odvzeto nepremičnino obsega vrednost nepremičnine in stroške povezane z razlastitvijo. Višina odškodnine za odvzeto nepremičnino se določi po vrednosti, ki jo ima nepremičnina v času izdaje sklepa o razlastitvi. Vrednost dela vašega zemljišča se bo torej določila po tržni ceni, ki bi jo tako zemljišče imelo v času razlastitve.

Če se s postopkom ali ceno ne boste strinjali se seveda zoper odločbo o razlastitvi pritožite na upravno sodišče. Postopek razlastitve je namreč upravni postopek, ki ga ureja Zakon o splošnem upravnem postopku.

08.09.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog