Vprašanja - Pravice potrošnikovLega hiše na gradbeni parceli

VPRAŠANJE:

Kupil sem gradbeno parcelo, ki lezi v soseski za katero je predviden urbanisticni zazidalni nacrt. Ta nacrt je bil sprejet leta 1990. Zazidalni nacrt predvideva sosesko, ki je sestavljena iz 6 gradbenih parcel na katerih se lahko gradijo individualne stanovanjske hise . Na nacrtu je tudi predvidena priblizna lega objektov (stanovanjskih his) na vsaki parceli. Na vseh ostalih parcelah so hise predvidene v vrsti le hisa na moji parceli je nekoliko zamaknjena izven vrste in to zaradi oblike parcele ker je na tem mestu kjer so ostale hise moja malce ozja. Ko sem parcelo kupoval, mi je lastnik teh parcel zatrdil, da lahko hisa na tej parceli , katero sem kasneje tudi kupil stoji bilo kje na parceli, medtem ko morajo hise na ostalih parcelah lezati v vrsti. Nato sem si pridobil tudi lokacijsko dokumentacijo . Gospod, ki opravlja to dejavnost (izdelovanje lokacijske dokumentacije) mi je ze pred nakupom parcele tudi dejal, da moja hisa lahko stoji kjerkoli na tej parceli, le oddaljenost od meje s sosedom mora biti najmanj 4 metre, kar je bil tudi odlocilni dejavnik za nakup parcele (pred nakupom sem se namrec posvetoval tudi z gospodom, ki je lastnik firme, ki je registrirana za izdajo lokacijske dokumentacije). V skladu s tem mi je potem tale gospod tudi izdelal lokacijsko dokumentacijo. Jaz sem nato na podlagi te lokacijske dokumentacije pri projektnem biroju narocil tudi gradbeni nacrt hise (PGD) , za katerega sem tudi precej placal. Ko sem pridobil vso ustrezno dokumentacijo (lokacijka dokumentacija, gradbeni nacrt,...), sem vlozil vlogo za gradbeno dovoljenje. Cez nekaj casa sem dobil sporocilo iz upravne enote, da je gradbeno dovoljenje zavrnjeno, ker lega objekta, ki je bila predvidena v lokacijski dokumentaciji ne ustreza legi, ki je predvidena v zazidalnem nacrtu. Na upravni enoti sem dobil tudi nasvet, da lahko lega hise ostane na enaki legi kot je predvidena v lokacijski dokumentaciji (ta lega ustreza tudi mojim zeljam) pod pogojem, da pridobim soglasje soseda, ki meji na mojo parcelo. Sedaj vas sprasujem, ali je sploh potrebno soglasje soseda, ceprav bi ze sedaj hisa lezala vec kot 4 metre od njegove meje? Soglasja od soseda seveda ne bom dobil,ker se je ze preden sem jaz zaprosil za gradbeno dovoljenje pritozeval na upravni enoti, kako lahko moja hisa lezi na legi, ki ni v skladu z zazidalnim nacrtom soseske, ko je videl mojo lokacijsko dokumentacijo, kajti cez da bi mu moja hisa tako povzrocala senco na njegovi hisi in zatirala pogled. Sumim tudi da je vse skupaj posledica njegovih pritiskov na upravno enoto verjetno tudi preko poznanstev. Sprasujem vas tudi, kdo bo nosil stroske spremembe lokacijske dokumentacije, predvsem pa stroske izdelave novega gradbenega nacrta, kajti na upravni enoti zahtevajo, da se hisa premakne za 6 metrov, za kar pa obstojeci nacrt ne ustreza vec (hisa je predolga za obstojeco parcelo, spremeni se tudi situacija dovoza s cemer se tudi spremeni lega garaze , ki je sestavni del hise) oz. zahteva izdelavo popolnoma novega gradbenega nacrta. Govoril sem tudi z gospodom, ki mi je izdelal lokacijsko dokumentacijo in ta pravi, da so mu tudi na obcini, ki je sprejela ta zazidalni nacrt potrdili, da lahko hisa lezi tako, kot je on predvidel v lokacijski dokumentaciji. Kako je mozno, da se na obcini strinjajo z lokacijsko dokumentacijo na upravni enoti pa ne? Ali bi se moral gospod, ki mi je izdelal lokacijsko dokumentacijo predhodno pozanimati glede ustreznosti lokacijske dokumentacije tudi na upravni enoti ne pa samo na obcini ? Mimogrede, v lokacijski dokumentaciji je tudi vpeto soglasje, ki ga je izdala občina k tej lokacijski dokumentaciji. Ali se mi splaca pocakati do sprejema novega zakona oz. ali se bo tukaj v bodoce kaj spremenilo?

(S.K.)


ODGOVOR:

Očitno je v vašem primeru nekdo napravil napako in to vsekakor niste bili vi. Lahko da je upravna enota narobe odločila in neupravičeno zavrnila vašo prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo. V tem primeru morate vložiti pritožbo zoper odločbo upravne enote. Vložiti jo je treba v 15 dneh po prejemu odločbe.

Druga možnost pa je, da sta napako napravila občina in projektant. V tem primeru od njiju zahtevate brezplačno prilagoditev lokacijske dokumentacije zahtevam zazidalnega načrta, saj bi morala kot strokovna organa te določbe upoševati. Če to ne bo uspelo imate še vedno možnost vložitve civilne tožbe za povračilo škode, ki je nastala zaradi nepravilnega ukrepanja. To tožbo pa se vloži na civilno sodišče.

Vsekakor se nam očitek upravne enote, da lokacija ni v skladu z zazidalnim načrtom zdi čudna. Organ, ki namreč sprejema zazidalni načrt je občina (občinski svet). Če je občina lokacijo potrdila potem je mogoče upravičeno pričakovati, da je to soglasje pravilno in izdano v skladu z zazidalnim načrtom. Če temu ni tako, potem je vsekakor odgovorna občina, ki bi morala na lastne stroške popraviti dokumentacijo. Po vsej verjetnosti vam tega ne bodo priznali, zato bo najbolje, da se, vkolikor se bo izkazalo da je res prišlo do napake občine, obrnete na odvetnika in z njegovo pomočjo vložite tožbo proti občini.

08.06.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog