Vprašanja - ObčineAli je mogoče uveljavljati posestno varstvo na javnem zemljišču?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če fizična oseba, ki ima vrt na javni površini, ki je v katastru vrisana kot javna pot, pravico uveljavljati tožbo za motenje posesti, če bi mu posegli na na to povšino zemljišča? Nima nobene pogodbe o najemu zemljišča. Kako doseči odstranitev vrta, da se površina lahko spet uporablja v javno korist?

(oman)


ODGOVOR:

Na javnih cestah/poteh ni mogoče pridobiti lastninske pravice in drugih stvarnih pravic, ker niso v pravnem prometu, razen služnosti za komunalne in druge javne vode. Po določbi 19. čl. Stvarnopravnega zakonika lahko javno dobro uporablja vsakdo in je v splošni rabi v skladu z namenom konkretnega javnega dobra.

Javna cesta/pot je namenjena za javni promet. V skladu s citiranimi predpisi je izključena posest na javni cesti, ki je javno dobro. To pa pomeni, da, če na javni cesti ni posesti tudi ni posestnega varstva. Pri tem je potrebno omeniti tudi dikcijo iz pravne prakse, in sicer pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 24.2.1970, da se posestno varstvo ne more uveljavljati proti motitelju, če je svet, na katerem se motilno dejanje zgodi, javno dobro, temveč je tako ravnanje predmet upravnega postopka.

Svetujemo vam, da se v danem primeru obrnete na vašo Občino.

25.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog