Vprašanja - ObčineVarovanje kulturne dediščine in gradnja?

VPRAŠANJE:

Leta 1992 sem pridobila lokacijsko inf., ki pravi, da je parcela gradbena. Letos julija 2008, sem ponovno šla po lokac.inf., da pričnem graditi dvojčka, a je bilo napisano, da je parcela pod VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE-naselbinsko območje. Prosim, če mi odgovorite, če lahko karkoli gradim na tej parceli . Ali lahko naredim z Občino kakšno zamenjavo, da mi ona podeli gradbeno parcelo. Ali jo lahko prodam samo Občini?

(LARA)


ODGOVOR:

Leta 1992 lokacijska informacija kot taka še ni obstajala, tako  da ste morali pridobiti kakšen drug dokument.

Na parceli je možno graditi, če lokacijdka informacija to dovoljuje, vendar pod strogimi omejitvami in nadzorom Zavoda za kulturno dediščino.

Zemljišče lahko prodate komur koli, najprej ga jo morate ponuditi Občini, če iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da ima zemljišče predkupno pravico Občine. Z Občino lahko naredite tudi menjavo, seveda če je za slednje zainteresirana.

 

 

05.09.2008 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog