Vprašanja - ObčineAli je mogoče priposestvovanje nepremičnine, ki je v lasti Občine?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali je lahko parcelo s hišo, za katero se je izkazalo, da je v lasti Občine, izpolnjeni pa so vsi pogoji za priposestvovanje, priposestvuje javni zavod v lasti Države? Lp, Tone.

(Tone)


ODGOVOR:

Menimo, da priposestvovanje v vašem primeru ni mogoče, saj gre za status zemljišča, ki je javno dobro, tega pa v skladu s Starnopravnim zakonikom ni moč priposestvovati. 

Priposestvovanje je oblika pridobitve lastninske pravice. Zakon določa, da dobroverni posestnik napremičnine, na kateri ima nekdo drug lastninsko pravico pridobi lastninsko pravico na njej s priposestvovanjem po preteku 20 let. Priposestvovanlna doba prične teči tisti dan, ko je posestnik dobil stvar v posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne zahtevanega obdobja.

V bistvu gre torej pri priposestvovanju za zmago dejanskega nad pravom, pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • dobrovernost: lastninsko pravico lahko priposestvuje samo dobroverni posestnik. To pomeni, da posestnik ne ve in ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti ni njegova.
  • potek priposestvovalne dobe: dobroverni posestnik priposestvuje nepremičnino v 20 letih
  • posest: nepremičnina mora biti v posesti ves čas priposestvovalne dobe (lahko je tudi posredna – npr. nepremičnina dana nekomu v najem).
  • predmet priposestvovanja: mora biti v pravnem prometu (javno dobro pa to ni)

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

30.10.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog