Vprašanja - ObčineGradbeno zemljišče s predkupno pravico?

VPRAŠANJE:

Bbčina želi odkupiti gradbeno zemljišče, in ponuja ceno 60 eur za meter, čeprav je bila cenitev leta 2005 80 eur. Če se na ceno ne pristane, grozijo z razlastitvijo. Ali obstaja za to kakšno pravno varstvo?

(čebelica)


ODGOVOR:

Vsekakor vam svetujemo, da si pri pogajanju z Občino pomagate s pravnim strokovnjakom, ki bo znal zaščititi vaše pravice glede na potek dogodkov.

Zelo verjetno je, da v primeru obstoja javnega interesa, ki je tudi eden od glavnih pogojev za razlastitev (podlaga je v Zakonu o urejanju prostora), Občina v rezlastitvenem postopku uspe. V tem oprimeru vam pripada odškodnina.

Bistvena razlika med postopkom prodaje in razlastitve je, da bo razlastitveni postopek trajal dalj časa in kaseje bo tudi odškodnina, kot bi bila sicer kupnina.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

 

26.09.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog