Vprašanja - ObčineSprememba namembnosti?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, pred leti smo v manjšem mestu, 100 metrov od centra, kupili zemljišče kategorizirano kot gozd. Zemljišče na severni strani meji na stanovanjske bloke, na ostalih straneh pa meji na individualne stanovanjske hiše. Radi bi spremenili namembnost zemljišča iz gozdnega v zazidljivo. Imamo izdelane tudi strokovne podlage, v katerih so mnjenja, da je to zemljišče primerno za stavbno zemljišče, saj je že sedaj obdano s hišami. Vendar pa je v občinskih prostorskih aktih to zemljišče opredeljeno kot gozdno, teh prostorskih aktov pa občina tudi nima namena spreminjati, saj bi rada to zemljišče kupila po nizki ceni kot gozd in tam sama začela z gradnjo objekta. Zanima me kaj storiti, da bi omenjenemu zemljišču lahko spremenili namembnost? Za odgovor se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

(Faros)


ODGOVOR:

Na podobno vprašanje smo že odgovorili, zato si odgovor poglejte tukaj.

04.01.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog