Vprašanja - ObčineSlužnostna pravica in pogodbene stranke?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, ali lahko Občina, kot služnostni zavezanec-lastnik nekategorizirane javne poti podeli fizični osebi (npr. v primeru novogradnje stanovanjske hiše) služnost napeljave telefonskega, električnega in vodovodnega priključka preko javne poti (prekop). V tem primeru sta torej pogodbeni stranki občina in fizična oseba. Zanima ma vaše stališče do obravnavane tematike, saj se zastavlja vprašanje samega vzdrževanja komunalnih vodov- mogoče bi bilo bolj smotrno služnost ustanoviti z upravljavci teh vodov.

(NN)


ODGOVOR:

Vsekakor, Občina lahko fizični osebi dovoli služnost napeljave telefonskega, električnega in vodovodnega priključka preko javne poti (prekop); smotrno pa bi bilo, da bi bila takšna služnostna pogodba tropartitna.

Torej, sklenili bi jo lastnik služečega zemljišča, lastnik gospodujočega zemljišča in upravljavci različnih vrst vodov.

Poglejte:

 

09.10.2006 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog