Vprašanja - ObčinePostavitev lesenega vikenda

VPRAŠANJE:

Zanima me, kakšna dovoljenja oz. dokumentacijo potrebujem za postavitev manjšega lesenega vikenda (do 60 m2 )na nezazidljivi parceli (pašnik, travnik..). Ali je to sploh možno, če je parcela nezezidljiva.

(S.G.)


ODGOVOR:

To seveda ni mogoče. Če želite postaviti legalno gradnjo, morate najprej doseči, da občina to območje s prostorskim planom predvidi za gradnjo.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog