Vprašanja - ObčineMožnosti za pridobitev zazidalnih dovoljenj

VPRAŠANJE:

Pred kratkim sem dobil novega soseda, ki je odkupil parcelo v bližini moje. V roku šestih mesecev namerava graditi na svojem posestvu večnadstropno hišo. Ker je njegova parcela dokaj majhna in se stika z mojo, se bo hiša po načrtu, ki ga ima skoraj dotikala moje. To bo povzročilo, da bo njegov objekt skoraj v celoti zakril vso svetlobo na zahodnem krilu moje hiše. Kakšne so možnosti, da mu preprečim zidavo take hiše, ki bo ovirala normalen dostop svetlobe do našega zahodnjega dela hiše?

(T)


ODGOVOR:

Gradnjo takšne hiše lahko preprečite, na podlagi zakona o odmiku gradnje od posestne meje. V primeru, da se s sosedom ne bosta mogla ustno sporazumeti, bo moral le-ta sodelovati kot prizadeta stranka tako v lokacijskem postopku, kot v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Le sosed še nima omenjenih dovoljenj, lahko podajate svoje pripombe vi, ko se bo izvrševala izvedba dovoljenj, katerih določeni člni so vezani tudi na privoljenja sosedov. Vaš sosed pa lahko na to v postopkih pridobitve podaja svoje pripombe.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog