Vprašanja - ObčineKomunalni prispevek za gradnjo hleva?

VPRAŠANJE:

Ob že obstoječi hiši, bi izgradili hlev tlorisa 12x8m. Površina parcele je 660m2, na kateri pa stoji tudi hiša. Zanima me, kolikšen bi bil komunalni prispevek za izgradnjo hleva, in če ga je za hlev sploh potrebno plačati.

(Tara)


ODGOVOR:

Komunalni prispevek za gradnjo hleva bo vsekakor potrebno plačati. Pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja na vaši občini preverite, ali je gradnja hleva sploh mogoča ali kakšni so pogoji gradnje.

Koliko znaša komunalni prispevek, lahko izveste tako, da na vašo občino vložite vlogo za informativni izračun komunalnega prispevka.

Pravno podlago za izračun komunalnega prispevka predstavljajo Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka ter vaš občinski odlok.

Morda vaš občinski odlok določa tudi znižano plačilo komunalnega prispevka za gradnjo hleva, kot ga pod določenimi pogoji določa občina Kozje (30%).

07.03.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog