Vprašanja - ObčineOdškodnina za prekop preko našega zemljišča in povzročitev škode?

VPRAŠANJE:

Pred dvema letoma so v naši vasi prvič napeljali vodovod. Prekopali so veliko naše zemlje, na njej postavili hidrant, črpalko in še nekaj. Nekje je po posegu potegnilo plaz, na naši njivi so skoraj leto stali delovni stroji, tako da nismo mogli zorati in posaditi vrtnine v tistem letu. Nihče nas ni nič vprašal. Javne vode pa še vedno nimamo. Zanima nas, ali lahko zahtevamo odškodnino za škodo, ali nam namesto tega vsaj zastonj priključijo vodo. In kam se lahko obrnemo?

(irena)


ODGOVOR:

Pohitite in na vašo Občino čim prej naslovite odškodninski zahtevek.

Občina oz. upravljavec javnih vodov bi moral z vami formalno pravno urediti svoja razmerja s sklenitvijo služnostne pogodbe in ustanoviti tudi služnost oz. pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov, kajti v okviru svoje izvirne funkcije (lokalne gospodarske javne službe) mora poskrbeti za pravilno delovanje in vzdrževanje javne komunalne infrastrukture tudi v prihodnosti.

Zakon vam dovoljuje vzpostavitev odplačne služnosti oz. v skladu z dogovorom v služnostni pogodbi lahko zahtevate neko pavšalno odškodnino.

V prihodnosti bo vsekakor prišlo tudi do obnove komunalnih vodov in za ta primer mora občina (upravljavec javnih vodov) ustanoviti služnost, sicer bi imeli lahko vi zahtevek zaradi motenja posesti (sedaj ste to zaradi poteka 30 dnevnega roka zamudili), v nadaljevanju pa bi lahko upravljavec vodovoda in kanalizacije dosegel ustanovitev služnosti v javno korist, če se vi morda ne bi strinjali. Vsekakor je bolje, da sodelujete, saj bo v primeru spora prevladal javni interes.

Občini oz. upravljavcu javnih vodov lahko predlagate, da v pogodbo vnese bolj točen potek vodov (vrisani morajo biti tudi v kataster komunalnih vodov), saj morate tudi vi vedeti, kje se sme posegati v zemljišče in kolikšen odmik mora biti pri vodih, poleg katerih boste morebiti kdaj še gradili.

Pri pogajanju z Občino naj vam pomaga odvetnik.

28.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog