Vprašanja - ObčineNemogoč vpis v ZK?

VPRAŠANJE:

Želimo vpisati nepremičnino v ZK. Imamo verigo pogodb. Manjka samo pogodba med Občino in izvajalcem del. Pogodba ne obstaja, ker pravno ni bilo to nikoli urejeno. Sedaj občina noče podpisati dokumenta, s katerim priznava, da je naše stanovanje res naše. Kaj lahko naredimo? Stavba je vrisana.

(Pecjak)


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da vas nasproti močnejši stranki zastopa odvetnik.

Od Občine ponovno zahtevajte vzpostavitev posadne listine z zemljiškoknjižnim potrdilom, ki vam bosta omogočila vpis lastništva v zemljiško knjigo. Če Občina še vedno ne bo sodelovala, bo treba ubrati sodno pot in vložiti tožbo za vzpostavitev ZK dovolila.

21.12.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog