Vprašanja - ObčineUporaba zasebnih zemljišč za izgradnjo vodovoda in kanalizacije?

VPRAŠANJE:

Rada bi izvedela, kaj določa zakon glede gradnje skupnega vodovoda in kanalizacije na zasebnem stanovanjskem zemljišču. Ali sem kot lastnica upravičena do odškodnine, ker cevi potekajo po mojem vrtu oz. kakšne obveznosti ima Komunalno in Vodovodno podjetje do zasebnih lastnikov?

(ANA)


ODGOVOR:

Občina oz. upravljavec javnih vodov bi moral z vami formalno pravno urediti svoja razmerja s sklenitvijo služnostne pogodbe in ustanoviti tudi služnost oz. pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov, kajti v okviru svoje izvirne funkcije (lokalne gospodarske javne službe) mora poskrbeti za pravilno delovanje in vzdrževanje javne komunalne infrastrukture tudi v prihodnosti.

Zakon vam dovoljuje vzpostavitev odplačne služnosti oz. v skladu z dogovorom v služnostni pogodbi lahko zahtevate neko pavšalno odškodnino.

V prihodnosti bo vsekakor prišlo tudi do obnove komunalnih vodov in za ta primer mora občina (upravljavec javnih vodov) ustanoviti služnost, sicer bi imeli lahko vi zahtevek zaradi motenja posesti, v nadaljevanju pa bi lahko upravljavec vodovoda in kanalizacije dosegel ustanovitev služnosti v javno korist, če se vi morda ne bi strinjali. Vsekakor je bolje, da sodelujete, saj bo v primeru spora prevladal javni interes.

Občini oz. upravljavcu javnih vodov lahko predlagate, da v pogodbo vnese bolj točen potek vodov (vrisani morajo biti tudi v kataster komunalnih vodov), saj morate tudi vi vedeti, kje se sme posegati v zemljišče in kolikšen odmik mora biti pri vodih, poleg katerih boste morebiti kdaj še gradili.

Pri morebitnih zapletih naj vam pomaga pravni strokovnjak.

03.07.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog