Vprašanja - ObčineAli je mogoče razveljaviti sporazum z občino?

VPRAŠANJE:

Situacija: V Velenju na Kardeljevem trgu smo pri nakupu stanovanja bili seznanjeni s strani prodajalca, takrat še Rudnika lignita Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, ki sta bila lastnika nepremičnin, da imamo po Stanovanjskem zakonu in po Zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja s točkovanjem višjo vrednost kvadratnega metra stanovanja, zaradi pripadajočega brezplačnega parkirnega prostora (pokritega ali odkritega), ki je tudi otočkovano v razdelku »C. Prostori skupne rabe« z vrednostjo 4 točke. Sedaj pa se je Mestna občina Velenje, pod pretvezo, da za urejanja Kardeljeve ploščadi, ki je nad našimi parkirišči, se mora vpisati v zemljiško knjigo. To je pa storila z dokumentom »Sporazum o dokončni razdelitvi premoženja in ureditvi premoženjskopravnih razmerij v zvezi z evidenco stavbnih zemljišč z dne 4.8.1997«. Kot etažni lastniki na Kardeljevem trgu nismo bili seznanjeni s tem sporazumom in ga tudi ne posedujemo. Torej, naš upravnik nas ni obvestil o tem dejanju, niti ni od nas zahteval kakršnekoli dokumentacije za dokazovanje etažne lastnine na teh zemljiščih/parcelah. Vprašanje: Ali lahko takšen sporazum razveljavimo in kakšen je postopek?

(Splinch)


ODGOVOR:

Žal iz vašega vprašanja ni razvidno, za kakšen sporazum je šlo, predvsem pa, ali ste bili etažni lastniki udeleženi pri njegovem sklepanju oziroma podpisovanju. Sporazum, ki vsaj za eno stranko ustvarja pravice ali obveznosti, se šteje za pravni posel in se kot tak lahko izpodbija ali uveljavlja kot ničen po splošnih obligacijskopravnih pravilih. Za natančnejši odgovor bi potrebovali izčrpnejše podatke.

Odgovor je pripravila pravna pisarna JK Group.

09.06.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog