Vprašanja - ObčineNeprofitno/socialno stanovanje v Kopru?

VPRAŠANJE:

Kdaj je letos rok oddaje za neprofitna stanovnje v občini Koper. Živim v Ljubljani, stalno sem prijavljena v Kopru. Imam družino, ki imajo prijavo v LJ. Mi lahko svetujete, kako do izpolnitve vloge in ostale dokumenzacije.

(marija)


ODGOVOR:

Po pregledu javnih objav na Občini Koper ni razvidno, kdaj namerava vaša občina objaviti razpis za neprofitna stanovanja, zato spremljajte še sami javne objave/razpise.

Občine izvedejo razpis, ko imajo na voljo prosta stanovanja. Pri manjših občinah so razpisi na nekaj let, pri večjih pa običajno vsako leto, vendar datum ni vnaprej znan. 

Neprofitnega najemnega stanovanja ne more pridobiti vsakdo, temveč le tisti, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Najpomembnejši pogoji so dovolj nizki prihodki, majhno premoženjsko stanje in slabe bivalne razmere.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prosilci:

  • državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče v občini ali na območju delovanja najemodajalca;
  • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja oddanega za nedoločen čas;
  • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
  • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni lastnik premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
  • da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva ne presegajo predpisanih vrednosti;

Izpolnjevanje pogojev se točkuje. Najemodajalci lahko predpišejo še druge pogoje.

Poskusiti na razpisu je vsekakor smiselno, ko boste izvedeli zanj. Več o samem razpisu in o vlogah, pa si lahko preberete na področju Neprofitna stanovanja.

Poglejte še:

30.01.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog