Vprašanja - ObčineKopanje glavnega voda kanalizacije po mojem travniku?

VPRAŠANJE:

Zanima me, kje se lahko pozanimam za plačilo odškodnine za kopanje glavne komunalne kanalizacije skozi moj travnik za celo vas in kakšna je odškodnina ter koga lahko terjam za odškodnino.

(suzy)


ODGOVOR:

Obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanje odpadne vode opravlja samoupravna lokalna skupnost, torej vaša občina, ki je tudi lastnica celotne komunalne infrastrukture ne glede na dejstvo, kdo jo dejansko upravlja in kje je.

Svetujemo vam, da se obrnete direktno na vašo občino in predlagate vzpostavitev odplačne služnosti. Če ne bodo sodelovali, imate na voljo motenjsko tožbo za posege na vašem zemljišču, kar pa še vedno ne reši vaše situacije v celoti. Občina lahko namreč v imenu javnega interesa uspe sodno vzpostaviti tudi prisilno služnost, kaj pa pomeni, da bo odplačna, to pa je ugodno   tudi za vas.

Vsekakor, predlagamo vam, da z občino sodelujete in po mirni poti skupaj pridete do kompromisa.

28.01.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog