Vprašanja - ObčinePredkupna pravica in uveljavljanje?

VPRAŠANJE:

Sem lastnica stanovanj nad garažami, ki so bile last Mercatorja. Prav tako je bil Mercator lastnik stavbe na isti parcelni številki. Stavbo so prodali, vendar niso obvestili ostalih lastnikov na parcelni številki. Prišlo je do razhajanj, saj nisem mogla uveljavljati predkupne pravice za lastnino pod mano. Ali jo lahko naknadno? Ali ima občina pri solasstništvu oziroma etažnem lastništvu prednost pred mano? Do takrat občina ni imela na tej parcelni številki nobenega deleža.

(Tanja)


ODGOVOR:

V primeru, da so stanovanja v solastnini, potem imajo solastniki predkupno pravico.

Občina nikakor ne more imeti prednosti kot solastnik, saj če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.

Pred uveljavitvijo pravic po sodni poti bi bilo primerno preveriti še prostorske akte vaše občine, če morda ti predvidevajo predkupno pravico Občine za določena zemljišča.

Predkupno pravico imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki, vendar le v primeru, ko ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov.

V skladu s 513. členom Obligacijskega zakonika velja, da se pravila o pogodbeni predkupni pravici smiselno uporabljajo tudi za zakonito predkupno pravico, če za posamezen primer zakon ne določa drugače.

Vsekakor zahtevek za uveljavljanje predkupne pravice tudi zastara.

Torej, lahko vi kot predkupni upravičenec po Stvarnopravnem zakoniku sodno uveljavljate svojo predkupno pravico v subjektivnem roku 6 mesecev. To pomeni, da jo lahko uveljavljate v roku 6 mesecev, šteto od dne, ko ste zvedeli za prodajno pogodbo oz. za to dražbo.

Objektivni rok za uveljavitev predkupne pravice pa je 5 let, kar pomeni, da zahtevek zastara v vsakem primeru po petih letih od prenosa lastnine stvari na tretjega.

Svetujemo vam, da vam v morebitnem sodnem postopku pomaga pravni strokovnjak.

Poglejte:

08.12.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog