Vprašanja - ObčineDolžnost Občine pri vzdrževanju občinskega stanovanja?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni! Pišem vam, ker ne vem kako naprej. Namreč smo 5-članska družina, ki živi na podstrešnem stanovanju polnem vlage, črvov, pa tudi neizoliran je. Stanovanje ima 38 kvadratov. Najhuje pri vsem je, da imam po 200 evrov elektrike, že zaradi same neizolacije pa tudi slabe napeljave po stanovanju. Že nekaj let prosim za drugo stanovanje pa jim očitno ni bilo v interesu. No, sedaj se je pa cela stanovanjska sestava na naši občini zamenjala in po grožnji, da bom poklicala inšpekcijo, so si vsi prišli pogledat stanovanje in se strinjali, da je stanovanje samo še za zapret, ker jih adaptacija preveč stane, nikjer pa ni nič napisanega, samo besede. Naj povem, da se vsi el. kabli segrevajo in enkrat v kuhinji je celo gorelo. Rekli so, da do pomladi nimajo nobenih stanovanj in nobenega evra za najnujnejša popravila. Moja straniščna školjka je počena in otroke moram jaz postaviti nanjo, da se slučajno ne nagne in se razbije na njihovih nogah. O oknih, strehi in stenah pa sploh nima smisla govoriti. No, glede na to, da občina obljublja, ne naredi pa nič, me zanima, kaj lahko stanovanjska inš. sploh naredi, če vse skupaj prijavim? Ali lahko naši občini naloži kakšne sankcije, če ugotovi, da stanovanje ni za bivanje? Res ne vem več kako naprej, saj samo jaz delam in mislim, da mi ni treba poudarjati, da z minimalno plačo komaj pokrijem elektriko, kaj šele kaj drugega! Hvala že vnaprej!

(eli)


ODGOVOR:

Stanovanjski zakon velja tako za Občino kot najemodajalko in tudi za vas, bistveno pa je, da vsebuje določilo, da mora najemodajalec skrbeti za stanovanje, da ga lahko najemnik normalno uporablja.

Najemodajalko še pisno opozorite (s povratnico) na njegove dolžnosti, dajte ji možnost še nadaljnjih 8 dni, da izpolni svojo obveznost.

V primeru, da bo najemodajalka kljub dodatnem 8-dnevnem roku še naprej opuščala svoje dolžnosti, imate v skladu s Stanovanjskim zakonom na voljo naslednje ukrepe:

  • lahko predlagate, da stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanj ali skupnih delov;
  • če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne izvede naloženih del, lahko ta dela na njegove stroške izvedete sami. Stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko pobotate s terjatvami lastnika iz naslova najemnine.
  • v primeru, da lastnik ne ravna v skladu z odločbo iz prejšnjega odstavka, lahko najemnik od lastnika zahteva, da mu preskrbi drugo primerno stanovanje.

Poleg navedenega bi lahko Občina tudi odškodninsko odgovarjala.

Pri morebitnih sodnih postopkih naj vam pomaga pravni strokovnjak.

25.11.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog