Vprašanja - ObčineSamovoljna širitev ceste s strani Občine?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če lahko Občina širi cesto, ki je vpisana kot javno dobro, čeprav zato ni potrebnih podpisov. Letos so se odločili, da bodo širili to cesto, čeprav starši ne podpišejo dovoljenja. Težava je tudi v tem, da zemljišča nočejo odkupiti, ampak imajo v načrtu samo nadomestiti škarpe, katere bodo podrli za namen širitve ceste. Mi nimamo škarpe, bodo pa širili v hrib v kmetijsko zemljišče. Z delom bi naj začeli naslednji teden, brez kakršnihkoli podpisov, načrtov, pogodb. Kaj nam je narediti? Hvala za odgovor.

(Darja)


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da se kar direktno obrnete na vašo občino, ki vodi navedeno investicijo.

Menimo, da poseg v zasebno lastnino s strani občine ne bo mogel biti kar samovoljen in brez vaše vednosti.

Vsakokrat, ko nek subjekt posega v zasebno lastnino, mora pridobiti soglasje lastnika ali še bolje služnostno pravico, ki pa je v skladu z zakonodajo lahko tudi odplačna.

Svetujemo vam, da Občino pisno opozorite, če bo posegala v vašo zasebno lastnino, tako motila vašo posest,  ter da za poseg nima vašega soglasja ali služnostne pogodbe, ki bi določila morebitno odškodnino in dolžnost povrnitve v prejšnje stanje.

Naša zakonodaja sicer ureja služnosti v javno korist v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), kar pomeni, da si Občina lahko zagotovi tudi služnost v javnem interesu, kljub vašim nasprotovanjem. Vendar pa si lahko obenem zagotovite vsaj delno odškodnino in pravico do povrnitve škode in vzpostavitve v prejšnje stanje, seveda ob morebitnih gradnjah in prenovi infrastrukture.

Poglejte:

11.08.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog