Vprašanja - ObčinePredkupna pravica Občine?

VPRAŠANJE:

Po potrdilu o namenski rabi je pod podatki o namenski rabi prostora opredeljeno kmetijsko zemljišče. Občina na istem potrdilu pod točko prostorski ukrepi navaja, da zemljišče leži v območju predkupne pravice. Ali je uveljavljanje predkupne pravice občine glede na opredeljeno namensko rabo, kmetijsko zemljišče, zakonito?

(alja)


ODGOVOR:

Občina ima zakonito pravico, da na določenih območjih določi predkupno pravico občine in tako slednje uporablja za prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist.

Dejstvo, da Občina določi predkupno pravico občine ne pomeni, da jo tudi uveljavlja.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupne pravice. Če občina v 15 dneh od vložitve zahteve, potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ne izda, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Če pa občina v predpisanem roku izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila.

Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec po preteku 15 dnevnega roka nepremičnino proda drugi osebi, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.

Torej, vkolikor bi spreminjali prodajno ponudbo, bi bilo potrebno občini ponovno podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine.

Poglejte:

19.07.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog