Vprašanja - ObčineSlužnostna pravica in nakup s strani občine?

VPRAŠANJE:

Od občine Celje kupujem 120 m2 zemlje, ki je med mojo parcelo in cesto. Poslali so mi prodajno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi služnosti. V njej je člen, ki pravi, da se na predmetni nepremičnini ustanovi brezplačna trajna služnostna pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov.  Je to potem sploh moja parcela? Ali ni to malo preveč splošno napisano in kar za celo parcelo?

(AKA)


ODGOVOR:

Občina je poleg prodajne pogodbe primorana formalno pravno urediti svoja razmerja do dejanskih dajalcev služnostni in ustanoviti tudi služnost oz. pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov, kajti v okviru svoje izvirne funkcije (lokalne gospodarske javne službe) mora poskrbeti za pravilno delovanje in vzdrževanje javne komunalne infrastrukture.

V prihodnosti bo vsekakor prišlo do obnove komunalnih vodov in za ta primer občina ustanavlja služnost, sicer bi  imeli lahko vi zahtevek zaradi motenja posesti, v nadaljevanju pa bi upravljavec vodovoda in kanalizacije dosegel ustanovitev služnosti v javno korist. Vsekakor je bolje, da sodelujete.

Občini lahko predlagate, da v pogodbo vnese bolj točen potek vodov (vrisani morajo biti tudi v kataster komunalnih vodov), saj morate tudi vi vedeti, kje se sme posegati v zemljišče in kolikšen odmik mora biti pri vodih, poleg katerih boste morebiti kdaj še gradili.

Pri morebitnih zapletih naj vam pomaga pravni strokovnjak.

03.12.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog