Vprašanja - ObčineGradnja kanalizacije in služnost?

VPRAŠANJE:

Čez mojo parcelo naj bi šla kanalizacija, vod za nekaj hiš, pa rabijo podpisano moje soglasije, da jim dovolim. Ker je dolžina cca. 150 m in mi bodo dvorišče vse razrili, jim ne dovolim. Zanima me, ali me lahko na kak način prisiljo, da jim dam dovoljenje oz. če jim ne dam ali mi lahko kasnejo oni ne dajo soglasja za gradnjo nove hiše (na tej parceli imam plan v naslednjih letih zgraditi novo hišo)?

(pet)


ODGOVOR:

Potrebno bi bilo imeti podatek, ali obstaja plan izgradnje glavnega voda ali zasebnega, da bi lahko ugotavljali javni interes.

Na splošno pa, četudi sosedom gradnje vodov ne dovolite, lahko sodno zahtevajo vzpostavitev nujne poti. Če pa se bo gradil javni vod, vas lahko Občina, če bo tako velik javni interes, celo razlasti, saj bi v morebitnem sodnem postopku prevladal javni interes nad zasebnim.

Kakor koli, svetujemo vam, da s krajani sodelujete in zahtevate ustanovitev odplačne služnosti, vzpostavitev v prejšnje stanje ob gradnji ter takšno postavitev vodov, da vam ne bo v bodoče gradnja onemogočena.

Poglejte še:


 

21.03.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog