Vprašanja - EU in tujinaAli lahko tuje nepremičninske agencije delujejo pri nas?

VPRAŠANJE:

Ali lahko v RS posredujejo nepremičninske agencije iz EU? Če ne, kaj je potrebno storiti za posredovanje le-teh pri nas?

(Berto)


ODGOVOR:

Seveda lahko delujejo nepremičninske agencije iz ostalih članic EU  v Sloveniji, le izpolnjevati morajo takšne pogoje, kot jih morajo izpolnjevati domače nepremičninske agencije.

V EU je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala prost pretok storitev ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg. Za storitve - tako kot za blago, osebe in kapital - znotraj EU ni več meja, niso več podvržene carinskemu nadzoru in drugim oblikam zaščit, ampak je storitvena menjava med članicami EU povsem neovirana. V praksi to pomeni, da lahko podjetje ali samozaposleni posameznik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje neke dejavnosti v domači državi, opravlja enako dejavnost kjerkoli znotraj EU. Oseba lahko pri tem potuje v drugo državo, da bi storitev nudila tam ali pa storitev nudi kar od doma, kar bi lahko na primer veljalo za svetovalne dejavnosti preko telefona.

Storitve so vse usluge, ki se opravljajo za plačilo. Zajemajo širok obseg dejavnosti - od bank in zavarovalnic do prevoza in turizma in drugih dejavnosti. Še posebej pomembne so finančne storitve, ki predstavljajo zelo obsežen trg in so potrebne za učinkovito delovanje drugih gospodarskih sektorjev.

Prost pretok storitev v okviru EU prinaša različne koristi. Ponudnikom storitev je omogočeno neovirano poslovanje na območju vseh držav članic EU, kar bistveno poveča njihov domači trg, potrošniki pa si lahko obetajo široko izbiro ponudnikov, ki jih mednarodna konkurenca neprestano sili v izboljšanje kakovosti in zniževanje cen ponudbe.

Temeljni načeli prostega pretoka storitev sta svoboda opravljanja storitev in pravica do ustanavljanja. Pravica do ustanavljanja ureja dejavnosti, ki se opravljajo stalno in neprekinjeno, zato zagotavlja pravico stalne nastanitve v državi članici z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti. Svoboda opravljanja storitev pa ureja dejavnosti, ki se opravljajo zgolj začasno, zajema torej opravljanje gospodarske dejavnosti v drugi državi članici, v kateri oseba nima poslovnega sedeža. Obe načeli pomenita za slehernega državljana možnost neovirane ponudbe storitev na celotnem območju EU.

Edine ovire prostemu pretoku storitev izhajajo iz javnih potreb, varnosti ali zdravja. Če so poslovnim osebam kršene pravice, ki izhajajo iz prostega pretoka storitev, se lahko pritožijo na nacionalna sodišča, kjer lahko med drugim zahtevajo od držav članic finančno nadomestilo, ali pa neposredno na Evropsko komisijo.

Vir: Služba vlade za evropske zadeve

26.02.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog