Vprašanja - Država in politikaDružbena lastnina in ukinitev njenega statusa?

VPRAŠANJE:

Naše zemljišče meji na pot, ki je družbena lastnina v javni rabi. Upravitelj te poti je Sklad kmetijskih zemljišč RS. Ker to pot že 43 let uporabljamo samo mi, me zanima, če obstaja možnost, da se na to pot ukine status zemljišča v splošni rabi. In potek le tega.

(anja)


ODGOVOR:

Teoretično je mogoče, da se zemljišče tudi proda ali odda, ob pogoju, da ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Svetujemo vam, da se z vprašanjem kar direktno obrnete na Sklad kmetijskih zemljišč RS, ki mora pri razpolaganju z državnim premoženjem upoštevati Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Slednji določa postopke ravnanja s stvarnim premoženjem, ki jih je potrebno voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo in samoupravne lokalne skupnosti.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

 

07.02.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog