Vprašanja - Država in politikaVlaganja v nepremičnine v Sloveniji

VPRAŠANJE:

Imate kakšne podatke o vlaganju v Sloveniji v nepremicnine (celota in po vrstah nalozb).

(NN)


ODGOVOR:

Oglejte si odlično študijo o nepremičninskem trgu v Sloveniji v okviru European Study Days: Real Estate Market in Slovenia, Porto, 3.-5.oktober 2002.

V študiji je navedeno, da je po zadnjem popisu 2002 v Sloveniji 775,000 stanovanj, povprečna letna rast pa je 1.14%, kar za 0.4% presega rast števila gospodinjstev. Promet nepremičninskega trga (vsi sektorji) obsega 1.5 milijarde Eurov. Nakazuje se 12% rast prometa v letu 2002.

Tudi sicer se tovrstne ocene izdelujejo v okviru periodičnih publikacijah GZS.

Priporočamo tudi ogled Zbornika s posveta nepremičninarjev v Portorožu (november 2002), npr. prispevek dr. Lavrača in g. Murka.

Analiza stanja nepremičniskega trga je tudi v Nacionalnem stanovanjskem programu ter v tekočih analizah aktivnosti Stanovanjskega sklada.

23.11.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog