Vprašanja - Država in politikaAli moram res vrniti očetovo socialno pomoč po njegovi smrti?

VPRAŠANJE:

Oče je prejemal socialno pomoč, sedaj pa je umrl. Občina sedaj zahteva nek svoj delež, kako to lahko naredi? Jaz vendar nimam denarja, saj sem tudi sam prejemnik denarne socialne pomoči.

(andrej)


ODGOVOR:

Dejanje občine/države je povsem legalno, saj ima pravno podlago v 128 čl. Zakona o dedovanju, ki določa:

" (1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.

(2) Premoženje, ki postane lastnina Republike Slovenije ali občine, se s sklepom izroči pristojnemu organu Republike Slovenije oziroma pristojnemu organu občine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena odloči sodišče, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji oziroma občini.

(4) Republika Slovenija oziroma občina, iz proračuna katere se je pomoč financirala, ima v zavarovanje svoje terjatve iz prejšnjega odstavka do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na stvareh, ki sodijo v zapuščino.

(5) Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega premoženjskega stanja prejel na podlagi zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki oprostitve plačila"

Torej, če bi oče za časa življenja nepremičnino prodal in ne bi prejemal soc. pomoči, bi vi dedovali manj, sedaj pa bo enako. S subjektivnega vidika morda nerazumljivo, vendar z državnge ajasno, da država /občina ne more/sme podarjat premoženja osebam, ki imajo nepremično premoženje, ki ga ne prodajo, čeprav si življenja v njej ne morejo privoščiti.

Na voljo pa imate še 129.čl ZD, ki določa omilitev zgornje zahteve, tako lahko apelirate na vaš CSD, kar pomeni, da se lahko država/občina do konca zapuščinske obravnave svojemu zahtevku odpove, če so zapustnikovi dediči, njegov zakonec ali njegovi otroci sami potrebni pomoči. Morda vam bo možnost diskrecija CSD tu v pomoč.

07.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog