Vprašanja - Država in politikaSubvencija za mlade družine in pogoji?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali se je možno prvič prijaviti kot prosilec za dodelitev subvencioniranja najemnine za mlade družine, če sta oba otroka šoloobvezna?

(Luka)


ODGOVOR:

V skladu z javnim pozivom za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema je razvidno, da definira pojem mlade družine kot:

"Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki posvojenci, pri čemer vsaj eden od otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji".

 

Torej, če imate že oba otroka šoloobvezna, potem v skladu z zgoraj navedenim javnim pozivom ne boste upravičeni prosilec.


 


 

 

03.05.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog