Vprašanja - Država in politikaKdo me je prijavil inšpekciji?

VPRAŠANJE:

Na inšpekcijo so me prijavili zaradi nekega postopka. Ali mi je dolžan inšpektor povedati, kdo je dal prijavo. Če mi tega ne sme povedati, mi napišite po katerem zakonu je to tajnost. Hvala. L p Jože

(Jože)


ODGOVOR:

Vir prijavitelja varuje Zakon o inšpekcijskem nadzorstvu, ki v 16 . členu določa:

"Inšpektor mora varovati tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nalog nšpekcijskega nadzora. Dolžnost varovanja tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor".

Slednjo trditev pa potrjuje tudi sodna praksa.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

26.03.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog