Vprašanja - PredpisiNamembnost

VPRAŠANJE:

PARCELA IMA ZAZIDLJIVOST ZA VIKEND. ZANIMA ME ALI JE MOŽNO SPREMENITI NAMEMBNOST, DA BO ZAZIDLJIVO ZA HIŠO? ALI BO ZARADI DAVČNIH BREMEN PAMETNEJŠE ZIDATI HIŠO (TUDI VIKEND BI UPORABLJALA ZA STANOVANJE)?

(T.G.)


ODGOVOR:

Možna sta oba odgovora: natančnejše pojasnilo pa vam dajo na vaši Upravni enoti, oddelek za okolje in prostor, ali pa na domicilni občini, kjer odločajo o planskih aktih za gospodarjenje s prostorom.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog