Vprašanja - PredpisiSprememba namembnosti po novem

VPRAŠANJE:

Ali zakon po katerem ni več potrebno plčati nadomestila za spremembo namembnosti že velja. Če še ne, kdaj bo pričel veljati?

(L.H.)


ODGOVOR:

Zakon o kmetijskih zemljiščih določa naslednje:

Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali gozda na podlagi predpisanega dovoljenja ali drugega upravnega akta, ali če spremeni namembnost v nasprotju s predpisi tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko proizvodnjo oziroma, da se gozd izkrči, plača odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine zemljišča, ki je po predpisanem dovoljenju določeno za gradnjo objekta in od površine zemljišča, ki je s predpisanim dovoljenjem namenjena za redno rabo objekta (gradbena parcela). Če gr
e za gradnjo objekta, predvidenega s prostorsko izvedbenim načrtom, se šteje, da je za redno rabo objekta določeno vse zemljišče, ki po prostorsko izvedbenem načrtu pripada objektu. Če gre za gradnjo v nasprotju s predpisi, se odškodnina odmeri in plača od površine zemljišča pod objektom in površine zemljišča, ki služi redni rabi objekta. Plačilo odškodnine za spremembo namembnosti ne vpliva na legalizacijo objekta.

Glede na določbe predloga zakona o graditvi objektov se plačilo spremembe namembnosti, kot je urejeno v ZKZ odpravi. To pomeni, da tega nadomestila ne bo potrebno več plačevati. Seveda pa ta zakon še ne velja, pač pa je v postopku sprejemanja v državnem zboru. Kdaj bo omenjeni zakon sprejet nam ni znano, vemo le, da se trenutno nahaja v DRUGI OBRAVNAVI. V tej fazi se sam predlog zakona lahko še spreminja z amandmaji, ki se nato potrdijo še v tretji obravnavi. Tako bi moral zakon biti sprejet v roku enega leta.

Seveda pa se sam ZKZ ne bo spremenil, razen že omenjene razveljavitve členov, ki urejajo spremembo namembnosti. Predlog zakona o gradnji objektov namreč določa, da z dnem, ko se začne z uporabo tega zakona, preneha med drugim veljati poglavje (Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda) Zakon o kmetijskih zemljiščih oziroma členi 11, 12, 13, 14 in 15 ter 112.člen prehodnih določb ZKZ.

Omenjeno velja le pod predpostavko, da se pred veljavnostjo novega Zakona o gradnji objektov ne bo spremenil Zakon o kmetijskih zemljiščih ali ne bo sprejet drug predpis, ki bo na novo uvedel obveznost plačila nadomestila za spremembo namembnosti.

08.09.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog