Novice - Načrtovanje

novica

Učinkovita raba energije v stavbah postaja zahteva

Objavljeno dne 03.04.2009

Stanovanjska zbornica Slovenije že tradicionalno pripravlja svoje posvete v okviru strokovnega programa mednarodnega sejma gradbeništva in gradbenih materialov Megra v Gornji Radgoni. Letošnji posvet je bil naravnan predvsem na temo energetsko varčne gradnje in predpisov v zvezi z njo.

Še pred energetskimi temami je Anita Hočevar - Frantar z ministrstva za okolje in prostor zbranim predstavila nov pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je sedaj v postopkih obravnave v različnih vladnih službah in še ni dokončno sprejet. Prinaša nekaj novosti in popravlja nekatere nelogičnosti in nerodnosti starega pravilnika, po oceni nekaterih razpravljavcev pa ne spreminja veliko.

Dr. Peter Novak je v nadaljevanju predstavil pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je v veljavi že od konca lanskega leta, izpolnjevanje njegovih zahtev pa bo obvezno za pridobitev gradbenih dovoljenj po prvem juliju letos. Novi pravilnik predvsem zvišuje zahteve glede toplotne izoliranosti stavb, toplotne prevodnosti stavbnega pohištva in učinkovitosti kurilnih in hladilnih naprav, z njim pa Slovenija kot druga država v Evropi za Španijo uvaja obvezo pokrivanja najmanj 25 % energetskih potreb stavbe iz obnovljivih virov energije. Peter Novak je sicer prepričan, da bo v naslednjih dveh desetletjih postala glavna gradbena dejavnost sanacija (energetska in gradbena) obstoječih stavb, saj imamo v Sloveniji že sedaj kar za 135.550 več stanovanj kot gospodinjstev in bo zato gradnja novih stanovanj upadla. Toda novi pravilnik o učinkoviti rabi energije bo treba upoštevati tudi pri sanaciji obstoječih stavb in ne le pri novogradnjah. Stavb, starejših od 19 let, ki jih bo prej ali slej treba tudi energetsko sanirati, je v Sloveniji veliko, saj je toliko ali več starega kar za 55,7 milijona kvadratnih metrov stanovanjskega fonda, 18,9 milijona kvadratnih metrov poslovnih in ostalih stavb ter 8,9 milijona kvadratnih metrov industrijskih stavb.

O tem, kako dobro so projektanti novogradenj ali prenov upoštevali novi pravilnik, pa se bo verjetno še letos mogoče za vsako novogradnjo, v primeru prodaje ali oddaje v najem pa tudi za starejšo stavbo v Sloveniji prepričati na podlagi energetske izkaznice stavbe, ki bo po sprejemu pravilnika o energetski izkaznici pri nas postala obvezna. Predlog pravilnika je na posvetu predstavila dr. Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta ZRMK.

Mag. Vesna Črnilogar z Eko sklada - slovenskega okoljskega javnega sklada, pa je predstavila skladove finančne spodbude za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v zgradbah. Poleg ugodnih posojil - za občane je od marca letos na voljo 12 milijonov evrov, za pravne osebe pa bo razpisano za 15 milijonov evrov posojil - je že skoraj leto dni na voljo 7,5 milijona evrov za nepovratne finančne spodbude za občane. Do sedaj je sklad na podlagi tega razpisa dobil že 3.250 vlog, doslej pa je na primer odobril spodbude (do 25 % upravičenih stroškov) za vgradnjo 17.000 kvadratnih metrov sprejemnikov sončne energije in za gradnjo 60 nizkoenergijskih ali pasivnih stanovanjskih hiš.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog