Vprašanja - LokacijaKako se prenaša služnostna pot?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali se prenese služnostna pot na naslednjega lastnika in ali so dolžni obvestiti lastnika ceste, da se je lastnik spremenil in če se strinja s služnostno potjo? Zanima me tudi, ali lahko kot lastnik zemljišča, okrog majhne sporne parcele predlagam drugo (gozdno) pot, ki ne poteka mimo stanovanjske hiše, ker je to zelo moteče in iz hiše stopiš direktno na cesto. Ali lahko sam spremenim služnostno pot po gozdu, kakšne so opcije? Kot lastnika sosednjih parcel pa me zanima še, ali lahko preprečim darilno oz. že skoraj dogovorjeno pogodbo?

(Taša)


ODGOVOR:

Služnost poti je stvarna služnost, zato je vezana na zemljišče in se z njim tudi prenaša, torej ne glede na spremembo lastnika.

Nihče ni dolžan sporočati spremembe lastništva, če to ne določa posebej zakon. Prav iz tega razloga imamo v našem pravu Zemljiško knjigo, kjer velja publicitetno načelo, kjer vse piše, vpogled pa je mogoč vsakomur.

Nikakor ni potrebno oz. je nedopustno zahtevati soglasje za strinjanje s služnostno potjo, ki že obstaja. Vedno se lahko zahteva prestavitev služnostne poti, če to ne moti služnostnega upravičenca in, če se s tem manj posega v lastninsko pravico služečega zemljišča.

Samovoljna sprememba poteka služnostne poti ni dopustna. Služnostni upravičenec lahko zoper vas naperi zahtevek zaradi motenja posesti.

Kot sosed mejaš lahko vplivate le na kupoprodajo sosednje parcele, ker imate zakonito predkupno pravico. Če pa je namen pravnega posla darilni, potem se vas posel s pravnega vidika ne tiče in nanj ne morete vplivati. Le če gre za fiktivni posel, ga je mogoče izpodbijati.

 

22.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog