Vprašanja - LokacijaAli naj kar dovolimo izpodkopavanje parcele?

VPRAŠANJE:

Soseda na meji z našo parcelo z bagri dela velik izkop (10 m v globino, s tlorisom 8 x 8m). Material (savski pesek) odprodaja baje nekemu podjetju, ki se ukvarja s separacijo. Informacijo, kaj so nameni tega početja, skrivnostno zadržuje. Nas seveda skrbi, kako bo zaščitila te robne strmine, ki mejijo na našo parcelo, da se nam parcela ne posede. Na nasprotni strani je pričela s škarpo iz ogromnih skal, postavljenih pod kotom cca 75 stopinj, brez temeljev. Trdi, da ima dovoljenje za 'nezahtevna dela' (urejanje vrta), da naj nas ta zadeva nič ne briga. Izvedeli smo, da si ni pridobila nikakršnega gradbenega ali drugega dovoljenja za poseg v prostor, kot tudi ni bila podana zahteva za namensko rabo obstoječega pašnika. Ali je možno, da je tak poseg v prostor zakonit? Kam se lahko obrnemo oziroma pritožimo?

(Novak)


ODGOVOR:

V primeru, da soseda že posega v vaš prostor (tudi posredno) oz. vas moti, imate na voljo, da nemudoma zoper njo vložite tožbo zaradi motenja posesti. Morda pa celo tudi začasno odredbo, s katero bi lahko zahtevali zaustavitev vseh del do rešitve spora med vami in sosedo.

Glede samega poseganja v stabilnost vaše parcele sosedo zavezujejo tudi določila Stvarnopravnega zakonika. Slednji v 85.čl. določa prepoved poglabljanja in lahko odgovarja tudi odškodninsko:

"(1) Lastnik ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako posegati vanjo, da bi zaradi posegov sosednja nepremičnina izgubila trdnost, stabilnost ali oporo.

(2) Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je zaradi posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved nadaljevanja del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo primerni ukrepi, ki preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če takih ukrepov ni mogoče izvesti, lahko zahteva prepoved posegov.

(3) Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svojo nepremičnino postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost tuje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati. Za škodo, ki nastane zaradi teh opor in konstrukcij, odgovarja ne glede na krivdo".

Pri tem naj vam pomaga odvetnik!

V nadaljevanju pa lahko o spornih posegih obvestite tudi gradbeno inšpekcijo, ki bo postopala po svojih pooblastilih.

31.05.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog