Strošek gradnje montažnih hiš

Montažna gradnja hiš se zaradi svojih prednosti čedalje bolj uveljavlja tudi pri nas. Pred desetimi leti je bil delež montažnih gradenj v primerjavi s klasično gradnjo nizek (do 3 %), danes pa je po ocenah teh gradenj že okoli 10 %. Slovenski proizvajalci ponujajo različne vrste projektov montažnih gradenj, ki pa se cenovno razlikujejo.

Stroški dovoljenj in prispevkov ter upravni postopki pred gradnjo montažne hiše so enaki kot pri klasični gradnji (strošek izdelave projekta, plačilo takse dovoljenja za gradnjo in plačilo komunalnega prispevka). Posebnost priprave pred gradnjo montažnih hiš je, da je treba izvajalca izbrati že zelo zgodaj in po možnosti pri ponudniku naročiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo.

Ne glede na izbranega ponudnika velja, da so cene montažnih hiš zaradi popustov najugodnejše v zimskem času. Odločimo se lahko za tipsko montažno hiše izbranega proizvajalca,ali pa jo naročimo po lastnih željah. Vrednost take hiše, ki je dražja od tipske, je odvisna od načrta in površine hiše. Vsekakor pa lahko v okviru finančnih zmožnosti izberemo montažne hiše nižjega ali višjega cenovnega razreda. Cene se gibljejo od 700 €/m2 naprej, če pa je cena 1.200 €/m2 in več pa lahko govorimo o montažni hiši višjega cenovnega razreda. Ta je običajno stilsko vrhunsko oblikovana, nudi veliko ugodja in prostora, za izgradnjo pa so uporabljeni najboljši materiali.

Cena montažne hiše je odvisna tudi od tega, ali se odločimo za samo osnovno izvedbo, ki je najcenejša, za postavitev do 4. gradbene faze, ali za izdelavo hiše na ključ, ki je seveda najdražja možnost.

Stroškovna prednost montažne hiše, v primerjavi s klasično gradnjo je, da so cene in stroški znani vnaprej in določeni ob podpisu pogodbe. S tem se izognemo nepredvidenim dodatnim stroškom.Pred izbiro montažne hiše se moramo natančno seznaniti z deli in materiali, ki so zajeti v ceno izbrane hiše. S ponudnikom se je možno za dela, ki niso všteta v ceno (npr. izdelava kompletne projektne gradbene dokumentacije, zidarska dela kot so temelji, klet, osnovna plošča, strojne in električne instalacije, sliko pleskarska dela itd.), dogovoriti za njihovo izvedbo proti ustreznem plačilu.

Kupec mora, v kolikor ni drugače dogovorjeno s ponudnikom hiše, pred začetkom postavitve montažne hiše narediti temelje in osnovno ploščo na osnovi projektne dokumentacije. Stroške izgradnje temeljev je težko oceniti, saj so odvisni od vrste terena (skalnat, močvirnat itd.) in od tega, ali so vključena še druga zemeljska dela, npr. izkop. Pogoji za postavitev osnovne plošče so strogi, saj mora biti narejena natančno. Najbolje je, da med gradbenimi ponudniki, ki, glede na zahteve sestavijo oceno stroškov, izberemo kakovostnega in cenovno najugodnejšega izvajalca. Informativno, za hišo veliko 100 m2 na ravnem terenu, se stroški postavitve temeljev in plošče ter drugih gradbenih del, gibljejo od 10.000 do 12.000 €.

Ko so zgrajeni temelji in temeljna plošča, se gradnja z vnaprej pripravljenimi elementi lahko začne. Zaradi zelo hitre postavitve montažne hiše so stroški gradnje nižji kot pri klasični gradnji. Ocena poznavalcev je, da so montažne hiše vsaj za 15 % cenovno ugodnejše, od primerljive klasično zgrajene hiše. Manjši naložbeni stroški, fiksne cene, energetska varčnost ter zdravo bivalno okolje so zagotovo atributi, ki govorijo v korist montažne gradnje.

Nastanek besedila: marec 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog