Kredit za gradnjo hiše

Gradnja hiše je velika in navadno enkratna življenjska naložba, ki jo običajno načrtujemo nekaj let vnaprej. Kljub temu pa je v današnjih časih družini s povprečnimi osebnimi dohodki težko privarčevati toliko sredstev, da bi nakup zemljišča in gradnjo financirala izključno z lastnimi sredstvi. Ker gre običajno za enkraten dolgoročen projekt, ki bo vplival na kakovost našega in bivanja naših potomcev, tudi ni smiselno, da nam finančne omejitve narekujejo izbiro zemljišča, projektanta ali izvajalca del.

Rešitev finančne zagate se kaže v ponudbi bančnih kreditov, bodisi za nakup stavbnega zemljišča, za plačilo stroškov urejanja gradbenega dovoljenja, za opremljanje stavbnega zemljišča ali za gradnjo stanovanjske hiše. Ker je težko pridobiti tako visok kredit za nakup parcele in gradnjo hiše, se lotimo zadeve postopno. V prvi fazi lahko vzamemo kredit za nakup zemljišča in skušamo še s pomočjo privarčevanih sredstev in finančno pomočjo sorodnikov kriti vse stroške (arhitekta, dovoljenja, komunalnega prispevka) za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je namreč pogoj za pridobitev kredita za gradnjo hiše, seveda pa mora biti parcela že v naši lasti.

V praksi nastane težava pri zavarovanju kredita. Ker gre običajno za dolgoročni kredit višjih vsot, banke zahtevajo zavarovanje kredita s hipoteko. Če imamo v lasti še kakšno drugo nepremičnino v primerni vrednosti, imamo težavo rešeno, v nasprotnem primeru pa bomo morali zastaviti nepremičnino drugih družinskih članov ali sorodnikov. To je povezano s stroški vpisa hipoteke v Zemljiško knjigo in z neprijetnim občutkom tveganja, ki nas spremlja že pri zastavi lastne nepremičnine. Po končani gradnji se sicer lahko zastavna pravica prestavi na novozgrajeno hišo in se hiša sorodnikov izbriše z zastavljene nepremičnine.

Preden se odločimo za najem kredita, raziščemo celotno ponudbo bank, hranilnic in drugih finančnih institucij v slovenskem prostoru ter skušamo izbrati najboljšega ponudnika glede na stroške kredita, pribitek na obrestno mero, možnosti zamrznitve kredita itd.

Nekatere banke nudijo možnost kredita za gradnjo hiše z rastočo hipoteko. To pomeni, da nam banke vrednost dogovorjenega kredita nakazujejo sproti, ko gradimo in raste vrednost hiše. Banka poleg porabe spremlja tudi potek gradnje. S fotografijami dokažemo banki namensko porabo kredita in si na ta način omogočimo nadaljnje črpanje kredita. Ker je kredit zavarovan z našo nepremičnino, nam ni treba iskati drugih možnosti zavarovanja kredita. Večina bank, ki nudi kredit z rastočo hipoteko, zahteva tudi izdelan naložbeni načrt s časovno definirano in namensko porabo sredstev, da lahko sproti spremlja porabo.

Pri namenski porabi kredita različne banke omogočajo različen delež gotovinske porabe teh sredstev, za katere ne zahtevajo namenske dokumentacije. Dovoljen znesek je odvisen od določil posameznih bank. Nekatere banke nudijo možnost tudi do 100 % izplačila gotovine, v primeru hipotekarnega kredita namenjenega gradnji. Sredstva nam nakažejo na osebni račun, za razliko od drugih bank, ki izplačajo manjši delež v gotovini, preostala sredstva pa nakazujejo izvajalcem gradbenih del neposredno na podlagi računov. Vsekakor pa velja, da višji znesek gotovinskega izplačila, ki ga banka nakaže na račun, pomeni večjo svobodo in možnost racionalnejšega razpolaganja s sredstvi po lastnih željah.

Dobro je vedeti, kateri dokumenti so pogoj za pridobitev namenskega kredita. Za gradnjo stanovanjske hiše potrebujemo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za nakup zemljišča pa overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše. Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljenost potrebujemo odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote.

Več o kreditih >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog