Stroški gradnje po gradbenih fazah

Tako kot je vsaka gradnja specifična in odvisna od trajanja, lokacije in obsega, tako so tudi stroški posameznih faz gradnje različni in odvisni od številnih dejavnikov. Vpliv spremembe cen trga, surovin, delovne sile in storitev je nepredvidljiv in odvisen od mnogoterih družbenih dejavnikov. Najbolj zanesljiva metoda, ki jo je razvila gradbena stroka za pomoč graditeljem o finančnih obveznostih stroškov gradnje, je izkustvena metoda, ki temelji na znanih stroških v istem časovnem obdobju realiziranih gradenj. Po tej metodi za evropske razmere velja, da je strošek kubičnega metra povprečne stanovanjske hiše 260 €.

Stroški gradnje od celotne gradbene cene zajemajo do zaključene III gradbene faze približno 47 %, skupaj s IV gradbeno fazo pa približno 84 % celotne vrednosti objekta.

Zelo koristno pa je poznati tudi strukturo stroškov gradnje po posameznih fazah, za primerjavo naj navedemo odstotne stroške gradnje povprečne stanovanjske hiše.

Prva gradbena faza, pomeni začetek fizičnih del gradnje po ureditvi vse potrebne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ta faza zajema pripravo terena in gradbišča, zakoličenje objekta ter izkop gradbene jame. Zaključi se s postavitvijo temeljev in temeljne plošče. Ta faza zajema približno za zemeljska dela 2 %, za izgradnjo temeljev pa 3 % stroškov gradnje.

Druga in tretja gradbena faza, ki zajemata postavitev kletne plošče, konstrukcijska gradbena dela etaž in podstrešja, izvedbo strešne konstrukcije in krovskih del predstavljata približno 42 % stroškov gradnje objekta. Največji strošek v tej fazi je gradnja zidov in pripadajočih stropov, ki zajema 32 % od celotnih stroškov gradnje teh dveh faz. Stroškovno sledi z 10 % postavitev ostrešja, namestitev kritine in izvedba kleparskih del.

Četrta in peta gradbena faza zajemata preostalih 53 % stroškov gradnje. Največji strošek predstavljajo napeljava vseh potrebnih instalacij 11 %, izdelava betonskih tlakov približno 10 %, vgradnja stavbnega pohištva 10 %, sledi izvedba notranjega ometa in fasade hiše z 9 %, ostalih 13 % pa se porazdeli na dela, ki so še potrebna, da je hiša pripravljena na vselitev.

Več o gradbenih fazah >>

Nastanek besedila: marec 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog