Vprašanja - Finančna konstrukcijaGarancija za dokončanje na ključ in predplačilo?

VPRAŠANJE:

Kupujem hišo v 3. pgf. Investitor mi jo bo izdelal na ključ. Za hipotekarni kredit bom potreboval na kupoprodajni pogodbi napisan celoten znesek (torej na ključ), da mi odobrijo dovolj kredita na hipoteko, ki omogoča daljše odplačevanje. Ker bo s tem investitor dobil denar vnaprej, bi se rad zavaroval, kakšne so možnosti? Ali obstaja kakšna druga vrsta pogodb, kjer je npr. skupna prodajna vrednost navedena ter potem roki plačil razdeljeni na dva dela. Kako je v teh primerih z izbrisno pobotnico?

(robert)


ODGOVOR:

Preden se odločite za nakup nepremičnine vam svetujemo, da si podrobneje preberete določbe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in večstanovanjskih stavb.

Zakon vas dobro ščiti in določa, da je mogoč dogovor o predplačilu le, če prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje kupca pred tveganji, in sicer na različne načine:

1. bodisi bančno garancijo na način in z vsebino, urejeno v 37. členu tega zakona,
2. bodisi skrbniške storitve na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa v skladu z določbami razdelka 2.8. tega zakona.
3. bodisi poroštvo zavarovalnice, ki po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, lahko opravlja zavarovalne posle v Republiki Sloveniji, z enako vsebino kot bančna garancija iz 1. točke tega odstavka.

S prodajalcem lahko naredite tudi pogodbo, kjer bo plačilo kupnine dobival po obrokih (glede na izpolnjene obljube), vi pa se lahko dogovorite s kreditodajalcem, da znesek hipotekarnega kredita črpate postopoma.

V vaše zavarovanje pa morate vedno zadržati vsaj 10% celotne kupnine (15.čl.), dokler vam prodajalec ne omogoči, da preveri, ali je prodajalec sposoben izročiti nepremičnino z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi, in na način, ki je določen z zakonom.

Če se vam zdi nakup prevelik zalogaj za vas samega, naj vam pogodbo pomaga sestaviti odvetnik ali notar.


 

23.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog