Novice - Dokumentacija

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, junij 2017

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, junij 2017
Objavljeno dne 20.07.2017

Površina tokrat načrtovanih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb manjša

V juniju 2017 je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 36 % gradbenih dovoljenj manj kot v maju 2017. Med stanovanjskimi stavbami še vedno prevladuje gradnja enostanovanjskih stavb; za gradnjo takih stavb je bilo namreč tokrat izdanih 93 % vseh gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe. Vendar pa jih je bilo izdanih manj kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 38 % manj; površina teh stavb pa naj bi bila manjša za 41 %. Za gradnjo večstanovanjskih stavb pa je bilo tokrat izdanih več gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu, in to za 33 %; večja bo tudi skupna površina omenjenih stavb (v juniju: 7068 m2; v maju 2923 m2). Površina predvidenih večstanovanjskih stavb je večja kot v prejšnjem mesecu predvsem zaradi predvidene gradnje treh večjih tri- in večstanovanjskih stavb. Predvidena je tudi gradnja ene stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine.

Za nestanovanjske stavbe je bilo v juniju 2017 izdanih 29 % manj gradbenih dovoljenj kot v maju 2017, površina teh stavb pa naj bi bila manjša za 35 %. Manjša površina kot v prejšnjem mesecu je predvidena za skoraj vse vrste nestanovanjskih stavb; izjema so le rezervoarji, silosi in skladišča (v juniju 2017 sta bili namreč izdani dovoljenji za gradnjo dveh večjih skladišč) in stavbe za šport (tukaj je predvidena sprememba namembnosti večjega skladišča v športno dvorano).

Velika večina v juniju 2017 izdanih gradbenih dovoljenj, 98 %, je bila izdana za novogradnje, preostala 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 32 % manjše kot v prejšnjem mesecu, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila manjša za 35 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v maju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v juniju 2017, je bila predvidena gradnja 188 stanovanj, kar je za 10 % manj stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2017, njihova površina pa naj bi bila manjša za 29 %. 62 % načrtovanih stanovanj bo v enostanovanjskih stavbah, 38 % pa v večstanovanjskih stavbah. V nestanovanjskih stavbah ni bilo načrtovanih novih stanovanj. Stanovanja, ki bodo zgrajena v enostanovanjskih stavbah, bodo merila povprečno 160 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 67 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2017, je predvidenih za 12 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v mesecu pred tem, njihova površina pa naj bi bila manjša za 30 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v juniju 2017, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 86 stanovanj ali 46 % vseh predvidenih. 63 v tej regiji načrtovanih stanovanj bo v tri- in večstanovanjskih stavbah, preostalih 23 v eno- in dvostanovanjskih stavbah. Naslednji po številu tokrat predvidenih gradenj stanovanj sta bili podravska statistična regija (23 stanovanj ali 12 % vseh predvidenih), in pomurska statistična regija (20 stanovanj ali 11 % vseh predvidenih). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2017, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (le 1 stanovanje).

Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6814

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog