Novice - Dokumentacija

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, december 2019

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, december 2019
Objavljeno dne 24.01.2020

V 2019 izdanih 5 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v letu 2018

V letu 2019 je bilo izdanih 6.231 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 5 % manj kot v letu 2018; za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 6 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 3 % manj kot v letu 2018. Površina vseh stavb, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2019, naj bi merila 1.599.689 m2, kar je za 7 % manj, kot naj bi merila površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2018; površina stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 6 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 8 %.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letu 2019, je bilo načrtovanih 3.440 stanovanj, kar je 6 % manj kot v letu 2018. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih 7 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 9 % manj kot v letu 2018. Površina vseh v letu 2019 načrtovanih stanovanj naj bi bila za 9 % manjša od površine vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2018. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 160 m2 (v 2018: 163 m2), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 97 m2 (v 2018: 91 m2).

V decembru 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2019

V decembru 2019 je bilo izdanih za 6 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2019. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 26 % manj, za nestanovanjske stavbe pa za 13 % več kot v prejšnjem mesecu.

Od vseh v decembru 2019 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 5 % nižje kot v novembru 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila manjša za 4 %. V celem letu 2019 je bilo načrtovanih za 5 % manj novogradenj kot v letu 2018, njihova površina pa naj bi bila manjša za 9 %.  

V decembru 2019 načrtovanih za četrtino manj stanovanj kot v novembru 2019

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2019, je bila predvidena gradnja 237 stanovanj, to je za 25 % manj stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2019. Večina stanovanj, 81 % vseh, je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 40 stanovanj v večstanovanjskih stavbah, 4 stanovanja pa v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v decembru 2019 je bilo predvidenih za 27 % manj gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila manjša za 20 %. V celem letu 2019 je bilo načrtovanih za 7 % manj novih stanovanj kot v letu 2018, njihova površina naj bi bila manjša za 8 %.

Vir: SLONEP

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8604

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog