Vprašanja - DokumentacijaOporekanje omejitvi

VPRAŠANJE:

Na zemljišču na katerem želimo graditi stanovanjsko hišo, je omejitev : GVR7-T,g: Domačija se lahko rekonstruira in sicer tako, da se ohrani gabarit, material in oblikovanje objektov. Poleg dejavnosti v okviru turizma je dovoljeno tudi stalno in občasno bivanje. Predvidevamo, da je ta omejitev bila podana na osnovi kulturne dediščine domačije, ki so jo pred pol leta umaknili. Ali lahko pred spremembo OPN-ja občine s strokovno podlago oporekamo tej omejitvi in kakšen je potek?

(Špela)


ODGOVOR:

Pred spremembo OPN lahko uveljavljate stališče glede zadeve, in sicer tako, da pred pristojnim občinskim organom podate pobudo z obrazložitvijo stališča.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog