Vprašanja - DokumentacijaRenovacija starega hleva

VPRAŠANJE:

Na vas se obračam z vprašanjem, ki se dotika tematike prenove 185 let starega hleva, ki ni pod spomeniškim varstvom. Hlev je spodaj grajen iz kamenja (prostor kjer se nahajajo živali), zgornji del hleva kjer se nahaja seno pa je zgrajen iz lesa. Hlev bi prenovil tako, da bi odstranil ves dotrajan les (celotno zgornjo nadstropje za hrambo sena), pustil bi le spodnji del, ki je zgrajen iz kamenja. Na del, ki je zgrajen iz kamenja bi postavil betonsko ploščo ter nato na obstoječi novi betonski plošči pozidal z betonskimi zidaki novi prostor za seno. Novi zidani prostor za seno bi bil identičen meram starega dotrajanega lesenega prostora za seno.

Prosim če mi pomagate s podatki katero dokumentacijo bi potreboval ter kakšen okvirni strošek bi to zame predstavljalo (kar se tiče dokumentacije in dovoljenj).

(Jure)


ODGOVOR:

Za gradnjo ali rekonstrukcijo gospodarskega poslopja morate pridobiti dovoljenja za rušenje objekta in gradbeno dovoljenje.

Pred pridobivanjem dovoljenj je potrebno še pridobiti in preveriti prostorske načrte občine, saj ni nujno dopustno, da boste gradnjo sploh lahko izvedli – pridobite ga na upravni enoti.

Za rušenje objekta ali njegov del, boste morali ob vložitvi vloge priložiti:

  • opis in posnetek obstoječega in predvidenega stanja;
  • lokacijske podatke, ki vsebujejo samo lego obstoječega objekta na zemljišču, zbirnik priključkov na infrastrukturo in območje gradbišča;
  • načrt odstranjevalnih del;
  • ukrepe za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi;
  • postopek ravnanja z gradbenimi odpadki in
  • ukrepe iz varstva pri delu.

Vloga se vloži pri upravni enoti. Vloga za rušitev in pridobitev gradbenega dovoljenja je identična.

Taksa za vlogo je enotna, po tar. št. 1 ZUT, v znesku 4,54 EUR. Taksa za gradbeno dovoljenje pa je odvisna od vrednosti objekta, ki ga določi projektant. Ta vrednost je navedena v vodilni mapi projektne dokumentacije 

Postopek po fazah poteka tako:

  • pridobitev prostorskega načrta občine
  • projektna dokumentacija (izdela jo projektno podjetje, ki ga boste izbrali)
  • vloga za rušenje in gradbeno dovoljenje
  • pričetek del.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

15.01.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog