Vprašanja - DokumentacijaGradnja gospodarskega poslopja na mestu starega

VPRAŠANJE:

Za hišo imamo Spodaj vkopan, zidan hlev, na njem je "velban" strop, na njem pa lesen pod. Strop je sedaj začel popuščati, tudi pod je v slabem stanju.
Objekt bi porušili in na njegovem mestu postavili novega, v istih merah (isti tloris) le streha bi bila 45° namesto 30°, ker sedaj nimamo niti prostora za spravljanje drv.

Zanima me katera dovoljenja je vse potrebno pridobiti?

(Jurij)


ODGOVOR:

Za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti dovoljenje, kar pomeni, da bo potrebno najprej pridobiti dovoljenje za rušenje, nato pa še gradbeno dovoljenje za postavitev novega objekta. Oba postopka uredite na Upravni enoti.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

05.11.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog