Vprašanja - Dokumentacija
Število ustreznih rezultatov: 1359
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Neskladna gradnja in posledice? (gregor123)
Kupujem stanovanje v hiši, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje za 3 stanovanjsko stavbo, lastnik je naredil 5 stanovanjsko, vse inštalacije so ločene in imajo svoje odjemno mesto, za katere je bil narejen projekt in so čisto legalne. Uporabno dovoljenje pa se glasi, kot da je objekt enostanovanjski. Prosim, če mi svetujete, kakšne so posledice, če kupim stanovanje v tej hiši. Stanovanje mi je zelo všeč in je tudi primerna cena. Hvala in lep pozdrav! ... (SLONEP)
Odstopanje od gabaritov iz gradbenega dovoljenja? (andrej)
Pridobili smo gradbeno dovoljenje za enostavni objekt ograjni zid. V dovoljenju je zapisano, da je odmik od pločnika 0,5 m, mi smo zgradili zid in na enem delu izvedli odmik 0,4 m, potem nas je obiskal inšpektor in prepovedal, da se gradnja nadaljuje, ker, da ni izvedeno po gradbenem dovoljenju. Prav tako je izmeril višino in izjavil, da je zid 20 cm previsok. Zanima me, ali so dovoljena kakšna odstopanja, ker teren ni idealno raven in lahko odmeriš 170 cm ali 150 cm odvisno, kje meriš, kota od katere se višino meri pa v dovoljenju ni določena.... (SLONEP)
Gradnja nadzidka in dovoljenja? (Arven)
Pozdravljeni. Imam vprašanje glede potrebne dokumentacije in taks, ki jih moram plačati v primeru, da se odločim, nad garažo narediti stanovanje. Popolnoma ločen del stanovanjske hiše je garaža, katera bi se malo dvignila-tako da bi bilo sleme strehe garaže v višini slemena obstoječe hiše, in nad garažo bi se nato uredilo stanovanje. Že sedaj so v garaži narejene plate, ravno tako je napeljana elektrika in voda. Kakšno dokumentacijo potrebujem? Najlepša hvala za vaš odgovor. ... (SLONEP)
Pravica graditi in soglasje solastnice? (Iztok)
Investitor namerava graditi dodatno enoto vrstne hiše, ki bo zgrajena na dveh parcelah. Ene parcele je lastnik investitor v celoti, druge (na kateri bo manjši del novega objekta) pa do 1/2 on, do 1/2 pa njegova žena. Ali je dovolj, da za to parcelo, da žena soglasje overjeno pri notarju, da dovoljuje možu (investitorju) graditi na skupni parceli? ... (SLONEP)
Pritožba na UE? (Iztok)
Projekt PGD, ki je bil vložen za gradbeno dovoljenje, je bil narejen skladno z veljavnim PUP-om (Občina kot izdelovalec PUP-a je dala mnenje o skladnosti), na UE pa referent trdi da ni skladno z Odlokom in zahteva nov projekt. Kam oz. na kakšen način se lahko investitor pritoži, ko prejme negativno odločbo? Referent namreč ne argumentira, ampak samo pravi, da ni skladno in da je treba prinesti nov projekt, ter da je mnenje občine brezpredmetno. Ali stroka nima popolnoma nobene veljave pri tem? Ali ni UE dolžna podati argumentov za zavrnitev? ... (SLONEP)
Pokrita terasa in dovoljenja? (Miša)
Pozdravljeni, zanima me, če potrebujemo gradbeno dovoljenje za pokritje terase v velikosti 20m2, z leseno konstrukcijo in strešniki, ki se bo naslanjala na montažno hišo. Streha bo malo nižja od že obstoječe na montažni hiši. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Dovoljenje za gradnjo čebelnjaka? (masler)
Želim postaviti dva čebelnjaka v okolici Zagaja, v občini Bistrica ob Sotli. Zanima me, ali potrebujem dovoljenje za postavitev in za kako velikega ne potrebujem gradbenega dovoljenja. ... (SLONEP)
Objekt za skladiščenje gradbenega materjala? (srečko)
Trenutno imam skladišče v velikosti 150 m2, kjer skladiščim žagan les in se naravno suši, zraven imam še skladiščen pesek, okoli 800 m3. Zanima me, če potrebujem za to kakšno dovoljenje ali kaj podobnega? ... (SLONEP)
Postavitev nadstreška površine cca. 110 m2? (urška)
Spoštovani! Zanima me, ali je potrebno za avtomobilski nadstrešek, površine približno 110 m2 pridobiti gradbeno dovoljenje. Če si jaz zadevo prav razlagam, spada med enostavne (enostavni, pomožni, obrambni objekt) objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno? Zakaj torej v pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih, omejujejo nadstrešek na 30 m2, v uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost pa je dopuščena zgoraj opisana možnost? Kaj je relevantno? Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem! Lep pozdrav! ... (SLONEP)
Priposestvovanje gozda s strani soseda in možnost poseka? (Tashy)
Imamo gozd, ki je po vseh listinah naš. Oseba, ki ni naš mejaš, si prilašča gozd. Mejnike sicer nimamo postavljene. Zanima me, če lahko posekam drevesa v svojem gozdu, ki si ga lasti druga oseba, ki pa se zaveda, da gozd ni njegov. ... (SLONEP)
Pridobitev gradbene dokumentacije, če služnostna pot ni vpisana? (p.g.)
Pozdravljeni! Zanima me, če bom imel kaj težav s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, če pridem do služeče posesti (svoje) preko sosedove zemlje, je pa to uradno vrisana pot. Uporabljam jo že mnogo dlje kot 20 let.... (SLONEP)
Gradnja škarpe? (gradnja škarpe)
Zanima me, če lahko zgradim škarpo do višine 1,2 m ter na njo zlagam sidrne cvetlične lončke v višini 1,6 m. Ali za tako obliko potrebujemo samo lokacijsko informacijo ter soglasje soseda, ali se taka oblika že šteje kot gradnja, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje? ... (SLONEP)
Odškodnina zaradi spremembe prostorskih planov? (DD)
Pred dvema mesecema sva s partnerjem kupila parcelo, na kateri sva želela graditi hišo. Na lokacijski informaciji je zavedena kot stavbno zemljišče. Občina je sedaj sprejela novi prostorski načrt v katerem je parcela zavedena kot zeleni pas. Zanima naju, ali bova na parceli kljub temu lahko gradila oz. ali sva v nasprotnem primeru upravičeno do kakšne odškodnine? ... (SLONEP)
Delitev parcele zaradi majšega plačila komunalnega prispevka? (Mitja)
Spoštovani. Zanima me, ali lahko razdelim zazidljivo parcelo v velikosti 800 m2 na dve manjši, recimo 550 m2 in 250 m2. Na večjem delu bi gradil in zanj tudi plačal kom. prispevek. Za preostanek pa se plačilu prispevka želim izogniti. ... (SLONEP)
Postopek agromelioracije? (Peter)
Kakšen je postopek za pridobitev odločbe za agromelioracijo, ki pomeni poseg v prostor ter kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni? ... (SLONEP)
Ali se plačuje upravna taksa za proj. pogoje in soglasja? (Aneja)
Zanima me, če je treba za projektne pogoje in soglasje plačati upravno takso. Občine imajo to različno urejeno. ZGO-1 sicer piše, da soglasodajalci niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil . Ali to "povozi" ZUT in upravno takso? Hvala! ... (SLONEP)
Dvignjena mansarda in legalna gradnja? (Janez)
Pozdravljeni! Hiša ima od leta 1985 veljavno grad. dovoljenje in do leta 2006 obstala v III. gradbeni fazi. Potem sem hišo dokončal. Problem je v tem, da je v starem projektu bila narisana bivalna mansarda na višini 20 cm, jaz pa sem jo dvignil na višino 120 cm, kar je v lokacijski informaciji, ki sem jo leta 2007 dobil tudi dovoljeno. Ker pa imam tečnega soseda, ki mi vsake toliko grozi s prijavo me zanima, ali se to tretira kot nedovoljena gradnja in ali ima inšpektor pravico zahtevati znižanje mansarde ali kaj podobnega? Kaj moram dejansko narediti, če hočem imeti vse papirje urejene? Hvala za vaš odgovor. ... (SLONEP)
Legalizacija obstoječega objekta in pravilna uporaba zakonodaje? (dema)
Smo sosedje piščančje farme, ki ima gradbeno dovoljenje za samo polovico farme. Decembra 2005 je investitor piščančje farme dal vlogo za legalizacijo preostalega dela piščančje farme. Ker v projektu, ki je bil dodan vlogi, nismo bili v vplivnem območju, smo dali izdelat ekspertno mnenje, ki pa je pokazalo, da je vplivno območje tudi na našo parcelo. Nato nam je šele ustavno sodišče dosodilo, da smo stranski udeleženec v postopku. Ker je trajal ta postopek štiri leta in je obravnava na to temo šele sedaj, ter se je tekom tega časa spremenila zakonodaja ali lahko mi sedaj nasprotujemo tej gradnji po zakonih, ki so bili sprejeti pred decembrom 2005 ali po zakonih, ki so bili sprejeti do sedaj? ... (SLONEP)
Adaptacija kozolca? (sm)
Pozdravljeni. Pred neka leti sem podedoval kozolec- toplar, ker je v slabem stanju, bi ga rad obnovil in en del tudi z lesom zaprl. Zanima me, kakšno dokumentacijo potrebujem. ... (SLONEP)
Dovoljenje za vgradnjo strešnega okna? (p.r.)
Prosim za odgovor na vprašanje, ali resnično potrebujem gradbeno dovoljenje za vgradnjo strešnih oken v streho? Hvala. ... (SLONEP)
Zidanica na kmetijskem zemljišču? (zaspanamama)
Pozdravljeni. Zanima me, ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev zidanice na kmetijskem zemljišču (njiva) v velikosti 5 x 6 m. Višina poslopja znaša 3,10 m. Hvala. ... (SLONEP)
Soglasje za izgradnjo vodovoda? (Peter)
Kupujem parcelo, na kateri ni vode, je pa elektrika. Lastnik parcele, ki jo kupujem, ima nerešene stvari z lastnikom sosednje parcele, po kateri gre vod za elektriko in bi šel tudi za vodo. Sosed pogojuje, da, če želim soglasje za izgradnjo vodovoda, mora sedanji lastnik parcele rešiti z njim vse odprte postavke. Trenutno sem skeptičen glede nakupa, ker ne vem, ali bom kot novi lastnik lahko prepričal soseda glede soglasja. Zanima me, ali mi sosed lahko prepreči izgradnjo vodovoda oz. kako lahko pridem do vode brez soglasja. ... (SLONEP)
Začani objekt in časovna omejitev? (Pre- BL)
Pozdravljeni, rad bi postavil začasni objekt, pa me zanima, ali obstaja kakšna časovna omejitev oz. koliko časa lahko začasni objekt stoji na zemljišču? Hvala za hiter odgovor. Bl. ... (SLONEP)
Pisno soglasje solastnikov za spremembno namembnosti stanovanja? (Dubravka)
Protor, ki je zdaj trgovina bi prenovili za obavljanje druge dejavnosti. Na UE so nam povedali, da rabimo gradbeno dovoljenje. Lokacijsko informacijo da je dovoljena sprememba imamo. Rabimo še podpise vseh solastnikov v bloku da se s to spremembo strinjajo. Nihče nam ne zna povedati ali rabimo soglasje vseh ali samo solastnikov iz našega vhoda. Kaj točno mora pisati na tem soglasju, ali mora biti overjeno tudi pri notarju? In kako sploh speljš postopek pri notarju za npr. 50 solastnikov? ... (SLONEP)
Obnova oz. zamenjava ograje? (SUZANA)
Okoli hiše imamo že 30 let zidano ograjo. Na eni strani je mejaš sosed, na ostalih treh straneh pa je cesta - manjša ulica. Ker je ograja dotrajana ter v večini polomljena, bi jo radi zamenjali. Sedanja jgraja je zidana, se pravi na betonskem zidu so zidani stebričke, kakršne ograje so pač bile takrat aktualne. Seveda sedaj se takšne več ne postavljajo, zato bi želeli na obstoječi zid ( škarfo ) postaviti panelno ograjo. Na občini pa sedaj zahtevajo, da pridobim gradbeno dovoljenje. Lokacijsko informacijo so že izdali. Ali res za obnovo oz. delno zamenjavo ograje potrebujem gradbeno dovoljenje ? Hvala. ... (SLONEP)
Postavitev prireditvenega šotora na travniku? (smokvica)
Zanima me, kakšno gradbeno dokumentacijo moram pridobiti, da postavim na travniku šotor 10*20m, s pripadajočim lesenim podestom, in ki bo stal dlje časa na istem mestu? Na tem travniku bi zraven šotora naredili tudi ribnik in uredili okolico, ali je to dovoljeno? ... (SLONEP)
Hiša namesto vikenda in dokumetacija? (Katja)
Pozdravljeni. Na zemljišču, ki ga želim kupiti, stoji dvonadstropna stanovanjska hiša. Gre za nekakšno nadgradnjo vikenda, za katerega so imeli vso potrebno dokumentacijo. Vendar pa objekt v današnji obliki ni vpisan oz. nima potrebne dokumentacije, zato me zanima katere dokumente bi morala urediti preden kupim parcelo, da bo vse legalno, če se to sploh da, glede na to, da objekt že stoji. Hval. ... (SLONEP)
Gradnja brunarice na kmetijskem zemljišču? (mojca)
Zanima me, ali je res, da lahko brez gradbenega dovolenja postaviš brunarico 30m2 brez ulite plate na kmetijskem zemljišču (travniku)? Hvala, Mojca ... (SLONEP)
Občina spreminja namembnost zemljišča? (Vinko)
Sem lastnik zemljišča, za katerega občina v novem PUP predvideva spremembo rabe iz stavbnega (zazidljivo) v kmetijsko. Ker bo kmalu javna razgrnitev PUP, nameravam podati ugovor, saj želim na zemljišču v prihodnosti graditi. Za gradbeno dovoljenje še nisem zaprosil. Kaj storiti, če občina zvrne ugovor in vseeno spremeni namembnost rabe v kmetijsko? Hvala za odgovor! ... (SLONEP)
Ali je potrebno dovoljenje soseda oz. soglasje za postavitev visoke lesene ograje? (Suzana)
Spoštovani, zanima me, ali je potrebno pridobiti soglasje soseda, če želimo postaviti 5o cm stran od sosedove meje 2 metrsko leseno ograjo? Oz. ali bi lahko takšno ograjo (glede na to, da je lesena, zabetonirani bi bili le nosilci ograje in še ti pod zemljo (brez betonske škarpe) postavili kaj bližje sosedovi meji, ne da je za to potrebno soglasje. Sosed si namreč lasti našo parcelo (travnik) in se kljub naši ustni prepovedi vozi po njej s kolesi ipd. Ker besedna opozorila ne zaležejo, bi radi postavili visoko ograjo, takšno oz. tako, da za postavitev le-te, ne bi bilo potrebno stopiti v kontakt s sosedom? Za odgovor se Vam že v naprej zahvaljujem! Suzana ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog