Vprašanja - Dokumentacija
Število ustreznih rezultatov: 1359
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Dovoljenje za gradnjo brunarice? (miran)
Ali lahko na parceli, ki je stavbna, vendar nima možnosti priključka elektrike in vode, postavim brunarico? Ali potrebujem kakšno upravno dovoljenje? ... (SLONEP)
Katere dokumente potrebujem za nadomestno gradnjo? (ribica)
Sem čisto brez izkušenj na tem področju, zato se obračam na vas. Zgradila bi rada hišo, kjer sedaj stoji garaža in star hlev - vse se drži skupaj s hišo, ki pa je stara. Nima izolacije in je glavnem zelo neprimerna za bivanje. Zanima me, kašne papirje oz. dovoljenja potrebujem? Hiša bi stala prav na tem mestu, le, da bi jo malce razširila. Ali je mogoče hišo pomakniti še bolj vstran, da bi to vse ostalo, saj je gradbeno zemljišče veliko (mislim zaradi dodatnih stroškov elektrike, vode ...).... (SLONEP)
Katero dokumentacijo moram prejeti pri nakupu hiše v 3. podaljšani gradbeni fazi? (surf)
Kupujemo do 3. podaljšane gradben faze zgrajeno enostanovanjsko hišo (navzven je hiša videti dokončana, vgrajena so okna, voda, elektrika, kabelska, plin so pripeljani na parcelo). Zanima nas katero dokumentacijo nam mora prodajalec/investitor predložiti in katero dokumentacijo bomo sami morali pripraviti, da bomo lahko pridobili uporabno dovoljenje?... (SLONEP)
Ali lahko zgradim brunarico v gozdu? (peter)
Zanima me ali se je zakonodaja v zadnjem letu kaj spremenila glede gradnje brunarice v gozdu. Zanima me ali lahko kakorkoli zgradim nezahtevni ali pomožni objekt (ne večji od 20 m2) v gozdu ali na kmetijski površini, zanima pa me tudi ali je to sploh možno na nezazidljivi parceli, kot je gozd ali kmetijsko zemljišče in kaj bi potreboval za takšno gradnjo.... (SLONEP)
Kupiti zazidljivo zemljišče z ali brez projektne dokumentacije? (Anita)
Prodaja se zazidljivo zemljišče, kjer je investitor že začel s postopkom za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobljena je projektna dokumentacija, vendar še ni plačan komunalni prispevek. Kupec želi, da postopek pridobitve gradbenega dovoljenja izpelje investitor, nepremičnino pa bi odkupil takoj (gradbeno dovoljenje bi plačal, ko bi bilo pridobljeno). Zanima nas, če je takšen postopek smiseln, kakšna pogodba bi bila najprimernejša? Ali bi bil enostavnejši nakup zazidljivega zemljišča s projektno dokumentacijo, ter pridobivanje gradbenega dovoljenja s strani kupca (novega investitorja). Kako poteka prenos nosilca projektne dokumentacije?... (SLONEP)
Dokumentacija za prizidek in komunalni prispevek? (sgstane)
Zanima me, katera dokumentacija je potrebna za prizidek 4*3 m in cena komunalnih prispevkov. Sem iz upravne enote Šentjur pri Celju. ... (SLONEP)
Ali lahko zazidljivo parcelo rezmejimo na gradbeni del? (jjasna)
Z možem imava parcelo veliko cca. 730 m2, gradila bova hišo 13x10m (K+P). Prosila sva za informativni izračun komunalnega prispevka in informacijo ali je vsa parcela tudi gradbena parcela. Če je tako, bo strošek izredno velik (ok. Ljubljane), če pa spremeniva in najina parcela ni v celoti tudi gradbena se pa kar nekaj pozna. Pri tem upoštevava, da mora biti razmerje pozidanega in nepozidanega 40:60. Torej, če bi bila gradbena parcela velika le cca. 500 m2. Geodet je rekel, da mora to "razmejiti" kje in kaj je gradbena parcela, projektant pa, da ne rabimo iz ene parcele sedaj narediti dve. Je sploh možno, da zazidalno parcelo mer 730 m2 razmejimo na 500 m2 gradbene parcele? Kako, kdo, kje? ... (SLONEP)
Kako doseči možnost gradnje balkonov v večstanovanjski stavbi? (Jelena)
V stanovanjskem bloku z 12 stanovanji smo prišli do ideje, da bi si lastniki stanovanj v sredini gradili balkone, s čimer se strinjajo tudi sosedje, z izjemo enega. Vzrok, zaradi katerega ne želi podpisati soglasja, je kletno okno, ki bi se znašlo pod balkonom v pritličju. Zanima me, na koga se lahko, kot večina obrnemo v takšnem primeru, razen seveda na sodišče in ali obstaja pristojni "organ", pri katerem bi moral dotični sosed utemeljiti svoje nestrinjanje z gradnjo balkonov?... (SLONEP)
Vlagatelj za gradnjo na gozdnem zemljišču? (Klemen)
Oče ima gozd, katerega del je zazidljiv. Kakšen je postopek, če bi rad jaz gradil na tem delu, ki je zazidljiv, pa glede na Zakon o gozdovih ne smemo deliti goz¸dnih parcel na manjše od 5 ha. Ali moramo vsa soglasja, projektne pogoje in GD iskati na očetovo ime ali lahko na moje, kot bodočega lastnika?... (SLONEP)
Nadstrešek oz. garaža ob hiši? (Mitjap)
Odločam se, da bi naredil lesen montažni nadstrešek, ki bi bil eventuelno zaprt ob strani in bi se držal obstoječega objekta, v tem primeru hiše. Površina bi bila okrog 50 m2 in bi služil kot nadstrešek oz. garaža za avtomobile. Katera dovoljenja potrebujem, ali zadostuje samo lokacijska informacija in ali potrebujem soglasje soseda, ker bi bil rob nadstreška oddaljen samo 30 cm od meje.  ... (SLONEP)
Kako dolgo je treba hraniti dokumentacijo o gradnji? (Sanja)
Stanovanje v katerem živim je bilo zgrajeno leta 1993 in me zanima, kako dolgo mora lastnik hraniti vso dokumentacijo glede gradnje in inštalacij za stanovanje? Ali obstajajo kakšni zakoni glede tega iz tistega leta?... (SLONEP)
Gradnja kozolca in pravica graditi? (Mojca)
Glede na vaš odgovor na moje vprašanje z dne 16.02.2010 bi prosila še za pojasnilo, kaj se smatra pod "dokazilo o pravici graditi", ki ga je potrebno priložiti kot prilogo zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Ali je za pridobitev tovrstnega gradbenega dovoljenja predviden kakšen uradni ogled pristojnih služb? V navedenem primeru bo dokumentacijo za gradnjo kozolca pridobil upravljavec na podlagi pooblastila lastnika (občina). Ali lahko izdano pooblastilo s strani občine pomeni, da je gradnja v skladu s prostorskimi plani? ... (SLONEP)
Nepopolna projektna dokumentacija? (Tanaja)
V letu 2005 sem se s projektivnim birojem dogovorila za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo. Do spremembe Zakona o graditvi objektov (konec leta 2009) niso uspeli uskladiti projektov po veljavni novi zakonodaji. Izstavili so mi račun, projektov pa še niso popravili. Ali sem dolžna takšen račun plačati? ... (SLONEP)
Nelegalna predelava stanovanja? (Miran)
V večstanovanjski hiši so se izvedle predelava stanovanja in lokala. V obeh primerih je prišlo do zaskrbljenosti sosedov zaradi hrupa in suma poseganja v nosilne konstrukcije in inštalacije. Upravnik ni hotel posredovati, temveč pove, da za vzdrževalne posege ni potrebno nikakršnih dovoljenj. Kako naj ostali lastniki zaščitimo interese ohranjanja stavbe v dobri kondiciji, če gre za rušenje predelnih sten oziroma druge posege v napeljave, ki potekajo v jaških z napeljavami, če ne moremo niti ugotoviti, kaj se v resnici dogaja ali spreminja? Kaj je mogoče naknadno storiti, ko so posegi že izvedeni? ... (SLONEP)
Gradnja in komunalni prispevek? (Roni)
Smo mlada družina (4 člani) brez sorodnikov ali staršev (pokojni). Starši so mi zapustili starejšo hišo, sedaj po 8 letih pa me je polsestra sodno izterjala in zahtevala svoj nujni delež. Da sem jo lahko izplačala, sem morala hišo prodati. Njen namen! Zanima me, koliko stanejo vsi prispevki za gradnjo zidane hiške (120 m2) v okolici Kranja? ... (SLONEP)
Gradnja kozolca in dovoljenja? (Mojca)
Kot športno društvo bi postavili kozolec (cca. 7x4 m) na parceli s športnimi igrišči. Lastnik parcele je Občina, upravljavec le-te pa športno društvo (po pogodbi o upravljanju). Zanima me, katera dokumentacija bi bila potrebna za tak projekt in kdo jo je dolžan priskrbeti - lastnik ali upravljavec?  ... (SLONEP)
Soglasje za vgradnjo klimatske naprave? (šejla)
V stanovanje smo pred dvema letoma montirali klimo, zdaj pa se sosedje pritožujejo, da jih to moti in zahtevajo soglasje. Ali je to potrebno, ker imamo v bloku samo enega etažnega lastnika in 2 podnajemnika, klima pa je že nameščena. Če potrebujem soglasje jaz, ali to pomeni, da ga tudi etažni lastniki za gradnjo drvarnice na skupnem zemljišču. ... (SLONEP)
Kako legalizirati hišo? (jože)
Podedoval sem "na črno" zgrajeno hišo in me zanima, kako bi jo lahko legaliziral in kakšni so stroški pri tem? ... (SLONEP)
Gradbena dokumentacija in zastaranje? (Borut)
V last sem pridobil posest z izdanim gradbenim dovoljenjem na datum 17.12.2001 in vsem kar zraven pripada; potrdilo Elektra Ljubljane, potrdilo za priklop telefona itd. Večji del te dokumentacije je verjetno že davno pretekel. Zanima pa me, kako ugotovim katera dovoljenja in dokumenti so veljavni in kateri ne? Po dokumentaciji je tudi razvidno, da stroški pridobitve dovoljenj niso bili ravno majhni. Ali je ob morebitni neveljavnosti potrebno postopek pridobitve začeti znova, vključno z vsemi pripadajočimi stroški? ... (SLONEP)
Gradbeno dovoljenje za spremembo garaže v bivalni objekt? (tass)
Objekt stoji v bližini 30 let in je brez potrebnih dovoljenj. Ta objekt se uporablja kot garaža. Sedaj bi ga spremenili v bivalni objekt. Ali se lahko nadaljujejo dela na tem objektu brez dovoljenj ali ne? Kaj je treba storiti, da ne bo prišlo do nepotrebnih zapletov? ... (SLONEP)
Ali potrebujem lokacijsko informacijo? (miki M)
Ali še potrebujem lokacijsko informacijo, jo lahko zahteva morda gradbeni inšpektor, če me kasneje preverja? ... (SLONEP)
Gradnja iz zemlje? (mafnpafn)
Kakšne so v Sloveniji možnosti zgraditi netradicionalno slovensko hišo s spodnjega naslova: http://calearth.org/about/about-nader-khalili.html. ... (SLONEP)
Zunanje montažne stopnice v večstanovanjski hiši in soglasje? (Barbara)
Pozdravljeni, kupujem stanovanje v visokem pritličju večstanovanjske hiše, ki ima skupno zelenico/vrt za hišo. Iz dnevnega prostora bi si rada naredila montažne stopnice, ki bi vodile na vrt. Prav tako pa bi želela montirati klimatsko napravo. Kakšno dokumentacijo (poleg soglasja drugih lastnikov) potrebujem? Ali morajo biti podpisi drugih solastnikov zelenice notarsko overjeni? ... (SLONEP)
Razpis za varčne hiše? (NN)
Ta naj bi bil samo za zamenjavo obstoječih oken ali za novogradnjo. Je kaj drugega mogoče za gradnjo varčnih hiš? ... (SLONEP)
Nadstrešek in odmik od sosedove meje? (Mojca)
Na svojem dovozu bi si želeli postaviti enostaven nadstrešek za avto (štirje strebri in streha, odprto z vseh strani; samo zaradi zaščite pred točo, snegom), višine približno 2,20 m, dolžina 3 m, širina 2,5 m (približno). Težava je v tem, da je to možno postaviti samo v odmiku maksimalno 1m od meje s sosedom, s katerim se ne razumemo. Ali je po zakonu potrebno pridobiti njegovo soglasje? LI ne potrebujemo, tako so rekli na občini. ... (SLONEP)
Možnost gradnje? (miha.preb)
Pozdravljeni, imam težavo, na katero odgovora nisem nikjer zasledil. Imam v lasti  zazidljivo parcelo v deležu 2/3. 1/3 je lastnik neki daljni sorodnik, katerega prebivališče ni znano, nikjer ga ne morem najti. Ko sem hotel pridobiti gradbeno dovoljenje, so mi na upravni enoti rekli, da potrebujem še soglasje solastnika, da bom lahko gradil. Kaj naj storim, kam naj se obrnem, kajti rad bi začel gradnjo na tem razpoložljivem zemljišču. Ali sploh je rešitev? ... (SLONEP)
Je možno zaobiti zahtevo za 100% soglasje lastnikov za izgradnjo nove strehe? (Mateja L.)
V stolpnici, v kateri je 40 stanovanj, želimo zgraditi novo streho, in sicer namesto sedanje terase postaviti "pravo" streho, torej streho z naklonom, strešno kritino. Zamenjava strehe je potrebna zaradi večnega zamakanja v najvišjih stanovanjih. Zavedamo se, da je za tak poseg potrebno soglasje vseh lastnikov, kar pa nas zelo skrbi. Zanima nas, ali je mogoče na kakšen legalen način zaobiti zahtevano 100 % soglasje lastnikov? Kajti iz izkušenj vemo, da se bo našlo nekaj lastnikov, ki soglasja ne bodo želeli dati, zato bomo še naprej trošili denar iz rezervnega sklada za neuspešne sanacije. ... (SLONEP)
Odmik garaže od meje? (garaža)
Živim v vrstni hiši. Sosed je že pred mojim nakupom hiše po pričanju sosedov brez dovoljenj postavil leseno pokrito garažo pred svojim vhodom v hišo. Garaža je postavljena manj kot 0,5 m od najine meje in manj kot 0,5 m od ceste. Zanima me, katera dovoljenja bi si sosed moral pridobiti pred postavitvijo garaže in kateri so predpisani odmiki od parcelnih mej in od ceste? Ali se za odstranitev garaže lahko obrnem na pristojno inšpekcijo, ali mi ostane le spor na sodišču? ... (SLONEP)
Kako izvedeti, ali je objekt legalen (ni črna gradnja)? (MM)
Pozdravljeni, razmišljam o nakupu stanovanja v večstanovanjski stavbi, stari preko sto let. V zadnjih desetih letih so solastniki stavbo pošteno sanirali, lastniki stanovanja pa so stanovanje razširili z zaprto verando in balkonom, tako da je ta del stanovanja na sosednji parceli, ki je v lasti občine. Etažna lastnina ni urejena. Ker s sedanjimi lastniki iz določenih razlogov ni mogoče vzpostaviti stika, me zanima, pri katerih ustanovah lahko izvem več o omenjenem povečanju stanovanja. Zemljiškoknjižni izpisek o tem ne pove veliko, saj ZK. vložek obsega več stanovanjskih stavb in funkcionalno zemljišče, vse pa je formalno v občinski lasti, razen tam, kjer je vzpostavljena etažna lastnina. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Pogojevanje služnostne poti za daljnovod? (Nataša)
Pozdravljeni! Pred kratkim smo na občini vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, za kar potrebujemo tudi soglasje od Elektro Celje. Ko smo na Elektro Celje vložili vlogo za soglasje, smo dobili v podpis pogodbo za služnostno pot do daljnovoda (20kV), ki je na tej parceli. Mi se s to pogodbo ne strinjamo. Zanima nas, ali lahko pogojujejo podpis te pogodbe v zameno za soglasje? ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog