Vprašanja - DokumentacijaVeljevnost soglasja soseda za postavitev drvarnice tik ob meji?

VPRAŠANJE:

Sosed mi bo dal soglasje za postavitev drvarnice tik ob meji z njegovo parcelo. Ker pa on svojo parcelo že dalj časa prodaja, me zanima, če je soglasje veljavno še tudi po tem, če se zamenja lastnik parcele,j az pa do takrat še ne bi postavil drvarnice.

(Franc)


ODGOVOR:

Če boste soglasje napisali, sestavili in overili v obliki kot vam ga bomo predlagali, potem zaradi same narave soglasja v upravnem postopku le-to ne more biti dano pod pogojem oz. ne more imeti omejenega roka oz. možnosti preklica.

Za veljavnost soglasja mora le-to obsegati :

  • vse mejaše, ki se jih zadeva tiče (tudi če je več lastnikov) z osebnimi podatki, emšo in davčnimi številkami
  • parcelne številke, da bo specificirano glede katere meje in katere gradnje se daje soglasje
  • dodajte še kakšen opis, ki bo specificiral mejo in gradnjo objekta (drvarnice)
  • podpise vseh soglasodajalcev (vsak se podpiše lastnoročno)- overite na UE ali pri notarju
  • napišite število izvodov; vsaki stranki naj gre po en izvod

04.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog