Vprašanja - DokumentacijaKomunalni prispevek in razsvetljava?

VPRAŠANJE:

Zanima me, kako ravnati, če nam je občina v komunalni prispevek 'vključila' tudi prispevek za javno razsvetljavo (zasledila sem, da naj namreč nebi bila vključena). Se lahko pritožimo, so potrebni kakšni obrazci? Kako je potem z gradbenim dovoljenjem (vlogo za izdajo smo že dali)?

(petra)


ODGOVOR:

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju predstavlja komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje (ne pa stroškov vzdrževanja) komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Torej, med komunalno opremo spada izgradnja vodovodnega, kanalizacijskega, cestnega sistema in elektro omrežja. Lako je še plinovod/toplovod, če prostorski plani zahtevajo obvezno priključitev.

Za obračun javne razsvetljave pa ni pravne podlage, zato se na odločbo pritožite. Pomaga naj vam strokovnjak. Pritožbo bo reševal vaš župan.

Glede izdaje gradbenega dovoljenja, to se bo izdajalo posebej.

 

 

31.03.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog