Novice - Statistika novogradenj

SURS: izdana gradbena dovoljenja v 3. četrtletju 2010

Objavljeno dne 22.11.2010
V tretjem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 1.021 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale skoraj 439.600 m2, to je za 17 % manj kot v tretjem četrtletju 2009. Manjša kot prejšnje leto v tem četrtletju je bila tako površina načrtovanih stanovanjskih stavb (za 13 %) kot tudi površina načrtovanih nestanovanjskih stavb (za 24 %). 67 % stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah. V načrtovanih nestanovanjskih stavbah bo večji del površin namenjen industrijskim stavbam in skladiščem (30 %) ter trgovskim in drugim stavbam za storitvene dejavnosti (23 %).

Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem četrtletju 2010 je bila predvidena gradnja 1.056 stanovanj, to je za 39 % manj kot v tretjem četrtletju 2009. Vsa načrtovana nova stanovanja bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah, 98 % jih bo pridobljenih z novogradnjo. Dobrih 66 % načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah. Ta stanovanja bodo povprečno merila 168 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo v povprečju merila 82 m2.

Po podatkih za letošnje tretje četrtletje se bo v osrednjeslovenski regiji gradilo 193 stanovanj (18 % vseh), v gorenjski regiji 151 stanovanj (14 % vseh) in v podravski regiji 136 stanovanj (13 % vseh). V teh treh regijah se bo zgradilo 45 % vseh načrtovanih stanovanj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v koroški regiji, le 23 (2 % vseh).
Vir: Statistični urad RS, 22.11.2010
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog