Novice - Statistika novogradenj

SURS: izdana gradbena dovoljenja, 3. četrtletje 2011

Objavljeno dne 22.11.2011
V tretjem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 912 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale skoraj 402.000 m2, to je za več kot 6 % manj kot v tretjem četrtletju 2010. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za skoraj 36 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa naj bi bila večja za nekaj več kot 47 %. Skoraj 87 % stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah; med načrtovanimi nestanovanjskimi stavbami naj bi skoraj 37 % površin obsegale industrijske stavbe in skladišča, več kot 25 % pa stavbe splošnega družbenega pomena.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem četrtletju letos je bila predvidena gradnja 806 stanovanj, to je za 25 % manj kot v tretjem četrtletju 2010; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Od teh bo večina načrtovanih stanovanj v novih stavbah – novogradnjah (97 %). 77 % načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 167 m2. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 86 m2.

Podatki za tretje četrtletje letos kažejo, da se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji (193 stanovanj ali 18 % vseh načrtovanih), v gorenjski (151 stanovanj ali 14 % vseh) in v podravski statistični regiji (136 stanovanj ali skoraj 13 % vseh), v drugih pa manj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v koroški statistični regiji (le 23).
Vir: Statistični urad RS, 18.11.2011

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4349

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog